Edunvalvonta valvoo etujasi

Terveydenhoitajaliitto hoitaa laaja-alaisesti jäsentensä edunvalvontaa. Edunvalvonta on työmarkkina-, koulutus- ja ammatillista sekä yhteiskunnallista edunvalvontaa.

Työmarkkinaedunvalvonta

Terveydenhoitajaliitto hoitaa jäsentensä palkkausta ja palvelussuhteen muita etuja, työsuhteita sekä sosiaalisia etuja koskevan edunvalvonnan. Edunvalvontaa tehdään sekä liittotasolla valtakunnallisesti että paikallisesti työnantajakohtaisesti.

Työmarkkinaedunvalvonnassa tavoitteena ovat mm. oikeudenmukainen palkkapolitiikka objektiivisen tehtävien vaativuuden arvioinnin avulla, miesten ja naisten palkkauksellisen tasa-arvon edistäminen ja muiden palvelussuhteen ehtojen reiluus.

Koulutuksellinen ja ammatillinen edunvalvonta

Terveydenhoitajaliitto on ainoa ammattijärjestö, jonka keskeisimpänä tavoitteena on edistää terveydenhoitajien ja audionomien koulutuksellista ja ammatillista kehittymistä ja edunvalvontaa.

Terveydenhoitajaliitto on vahva vaikuttaja terveydenhoitajan ja audionomin koulutuksen kehittämisessä: toimimme tiiviissä yhteistyössä mm. opetusministeriön, opetushallituksen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Ammatillinen edunvalvonta vaikuttaa jokapäiväiseen työhön, lainsäädäntöön, ohjeisiin, laatusuosituksiin ja määrällisiin suosituksiin.

Yhteiskunnallinen edunvalvonta

Terveydenhoitajaliitto hoitaa laajasti yhteiskunnallista edunvalvontaa. Keskeisinä tavoitteinamme ovat ennaltaehkäisevän terveydenhuollon nostaminen yhteiskunnan painopisteeksi sekä terveyden edistäminen yhteiskunnassamme. Saavuttaaksemme tavoitteitamme olemme tiiviisti yhteydessä poliittisiin päättäjiin sekä virkamiehiin valtakunnan tasolla ja paikallisella tasolla.