Terveydenhoitajaliitto kehittää terveydenhoitajakoulutuksen laatua

Terveydenhoitajia valmistuu lähes kaikista ammattikorkeakouluista. Terveydenhoitajan koulutus kestää neljä vuotta, minkä jälkeen terveydenhoitaja voi suorittaa erikoistumisopintoja eri terveydenhoitajatyön alueille. Terveydenhoitajan työ vaatii jatkuvaa opiskelua, jotta tiedot ja taidot pysyvät ajan tasalla nopeasti muuttuvassa työelämässä.

Terveydenhoitajaliitto pyrkii vaikuttamaan siihen, että terveydenhoitajia koulutetaan sopiva määrä työvoimatarpeeseen nähden. Terveydenhoitajaliitto korostaa koulutuksen laadun merkitystä terveydenhoitajien perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksessa.

Liitto järjestää vuosittain jäsenilleen ammatillista sekä järjestö- ja luottamusmieskoulutusta

Terveydenhoitajapäivät järjestetään vuosittain eri puolilla maata yhdessä kyseisen alueen terveydenhoitajayhdistyksen kanssa. Terveydenhoitajatyön-päivää koulutustapahtumineen vietetään terveydenhoitajayhdistyksissä yleensä syyskuussa Tyynenpäivän aikoihin yhteisesti sovitun valtakunnallisen teeman merkeissä.

Lisäksi liitto järjestää ajankohtaisia teema- ja koulutuspäiviä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Aluekoulutusta kehitetään yhdessä terveydenhoitajayhdistysten, ammattikorkeakoulujen ja muiden järjestötoimijoiden kanssa.

Luottamusmiehille järjestetään liiton omia perus- ja jatkokursseja sekä koulutetaan luottamusmiehiä yhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa.