Audionomi on kuulon asiantuntija

Audionomi on laillistettu terveydenhuollon ammattilainen, joka on suorittanut audionomin erikoistumisopinnot (60 op).

Audionomi työskentelee kuulo- ja tasapainotutkimusten ja kuulon kuntoutuksen parissa. Audionomi voi työskennellä oman alansa asiantuntijatehtävissä niin perus- kuin erikoissairaanhoidossakin. Audionomi voi myös toimia järjestöissä, yksityisenä yrittäjänä tai yrityksen palveluksessa.

Valtakunnallinen Audionomiyhdistys on Terveydenhoitajaliiton jäsenyhdistys. Se on audionomien oma yhdistys, joka pyrkii aktivoimaan ja yhdistämään audionomeja ympäri Suomen ja järjestämään jäsenilleen koulutusta ja tapahtumia. Näistä esimerkkinä vuosittaiset audionomipäivät.