Terveydenhoitajan erityispätevyys

Erityispätevyyden tarkoituksena on vahvistaa terveydenhoitajien ammatillista osaamista ja nostaa esiin ammatin vaatima osaaminen sekä työn monipuolisuus ja vaihtelevuus, edistää terveydenhoitajien ura- ja palkkakehitystä sekä vastata työelämän kasvaviin vaatimuksiin.

Haettavat erityispätevyydet ovat: 1. Lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistäminen, 2. Aikuisten terveyden edistäminen, 3. Kansanterveyden edistäminen.

Erityispätevyyden hakukriteerit

Terveydenhoitajan erityispätevyyteen tarvitaan 200 pistettä, jotka jakautuvat seuraavasti: koulutus (tiedollinen osaaminen, min 60p), kokemus (taidollinen osaaminen, min 40p), terveyden edistäminen (julkaisut, tutkimus ja kehittäminen, min 60p) ja yhteiskunnallinen toiminta (0-20p).

Erityispätevyysjärjestelmä
Terveydenhoitajan erityispätevyyden saaminen edellyttää Terveydenhoitajaliiton jäsenyyttä. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja hänellä tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen alalta viiden (5) vuoden työkokemus, josta vähintään kolme (3) vuotta haettavalta erityispätevyysalueelta viimeisen viiden vuoden aikana. Erityispätevyys edellyttää vahvaa terveydenhoitajan työn käytännön osaamista ja teoreettista hallintaa sekä näyttöjä aktiivisesta toiminnasta tiedon hankkijana, osaamisen välittäjänä ja kehittäjänä.

Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyysrekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

Erityispätevyys on voimassa 5 vuotta ja sen jälkeen siis päivitettävä.

Toivomme jäsentemme hyödyntävän laajasti erityispätevyysjärjestelmää!