Koulutuksen ja ammatin monipuolista edunvalvontaa

Terveydenhoitajaliiton tavoitteena on laadukas ja muuttuviin työelämän tarpeisiin vastaava terveydenhoitaja- ja audionomikoulutus. Siksi liitto osallistuukin aktiivisesti jäsentensä ammatillisen koulutuksen ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittämiseen yhdessä opiskelijoiden, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen, opetus- ja terveysviranomaisten sekä työelämän edustajien kanssa.

Liiton tehtävä on edistää perustutkintojen, erikoistumisopintojen ja jatkotutkintojen kehittämistä korkeatasoisiksi ja työelämän tarpeita vastaaviksi.

Terveydenhoitajaliitto tekee aloitteita tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita vastaavan täydennys- ja lisäkoulutuksen järjestämiseksi ja seuraa lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumista. Liitto osallistuu hoitotyön koulutuksen kansalliseen ja kansainväliseen kehittämiseen sekä edistää terveydenhoitajakoulutuksen kehittämistä kansainväliseksi vientituotteeksi.

Terveydenhoitajaliitto osallistuu ja vaikuttaa jäsenistönsä työn tavoitteista ja edellytyksistä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun, luo verkostoja ja toimii yhteistyössä niin koulutuksesta vastaavien tahojen, työnantajien kuin poliittisten päättäjienkin kanssa. Liiton tavoitteena on varmistaa, että terveydenhoitaja on jatkossakin terveyden edistämisen, ennaltaehkäisevän työn ja perusterveydenhuollon asiantunteva ja laaja-alainen ammattilainen.

Terveydenhoitajaliitto on ainoa ammattijärjestö, jonka keskeisimpänä tehtävänä on juuri terveydenhoitajien ja audionomien koulutuksen ja ammatin edunvalvonta. Liitto lisää jäsentensä ammattien tunnettuutta ja toimii siten, että terveydenhoitajan ja audionomin laaja-alainen asiantuntijuus saadaan mahdollisimman monipuoliseen käyttöön. Terveydenhoitajaliiton tavoitteena on turvata jäsenistönsä asema ja riittävät toimintaedellytykset laadukkaalle työlle sekä edistää jäsenistön työkykyä, hyvinvointia ja työssä jaksamista. Ammatillinen edunvalvonta on vaikuttamista terveydenhoitajien jokapäiväiseen työhön sekä työhön liittyviin ohjeisiin ja suosituksiin.

Terveydenhoitajaliiton asiantuntijoina toimivat ammattikorkeakoulujen terveydenhoitajaopettajista koostuva opettajaverkosto, laaja eri terveydenhoitajien työsektoreita edustava asiantuntijaverkosto ja kansainvälisten toimijoiden verkosto.