Ter­vey­den­hoi­ta­jan eettiset suositukset

Jokainen ammattikunta tarvitsee omat eettiset suosituksensa. Myös monet yhteiskunnalliset muutokset, terveydenhuollon palvelurakenteiden uudistuminen sekä terveydenhoitajan ammatin kehittyminen ovat edellyttäneet ammatin arvolähtökohtien uudelleen arviointia.

Terveydenhoitajan ammattieettiset suositukset auttavat terveydenhoitajaa ymmärtämään ammatin velvoitteet, osaamisvaatimukset ja ammatin salliman vallankäytön rajoitteet. Suositukset ovat ”terveydenhoitajan näköiset” ja juuri terveydenhoitajan työtä palvelevat suositukset, joihin kaikki terveydenhoitajat voivat sitoutua. Eettisiä suosituksia tarvitaan erityisesti omaan ammatilliseen kehittymiseen, eettiseen toimintaan yleisemminkin sekä työssä esiintyviin käytännön tilanteisiin.  

Terveydenhoitajan työn kuvaus ja ammatin arvolähtökohdat ja eettiset periaatteet on kirjattu jo vuonna 2005 julkaistuun terveydenhoitajan ammatinkuvaan. Monet yhteiskunnalliset muutokset, terveydenhuollon palvelurakenteiden uudistuminen sekä terveydenhoitajan ammatin kehittyminen edellyttävät ammatin arvolähtökohtien uudelleen arviointia.

Valmisteluprosessi oli pitkä ja perusteellinen

Eettisten suositusten valmistelu toteutettiin kiinteässä yhteistyössä terveydenhoitajakunnan ja eri asiantuntijatahojen kanssa.

Eettiset suositukset käsiteltiin liiton hallituksessa, ja edustajisto hyväksyi ne kokouksessaan marraskuussa 2016.

Varsinaisesti vuonna 2012 alkanut valmisteluprosessi saatiin päätökseen, kun terveydenhoitajan eettiset suositukset julkistettiin Terveydenhoitajapäivillä 2017.

Eettisiä periaatteita ja ammattikunnan omia eettisiä suosituksia tarvitaan aina, nyt ja tulevaisuudessa.