Terveydenhoitaja kouluttautuu laaja-alaiseksi asiantuntijaksi

Terveydenhoitajatutkinnon voi suorittaa eri puolilla Suomea 19 ammattikorkeakoulussa. Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja sen suorittamiseen kuluu noin neljä vuotta. Terveydenhoitajatutkinto sisältää sairaanhoitajan tutkinnon ja terveydenhoitaja laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sekä sairaanhoitajana että terveydenhoitajana. Koulutus täyttää Euroopan neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antamien direktiivien vaatimukset ja mahdollistaa siten myös kansainväliset työtehtävät.

Terveydenhoitaja on koulutuksensa perusteella laaja-alainen kansanterveystyön, perusterveydenhuollon ja ennalta ehkäisevän terveydenhuollon asiantuntija seuraavilla toiminta- alueilla:

 • lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö
 • ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvonta
 • lapsen, kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyö
 • työikäisen terveydenhoitotyö
 • ikääntyneen/vanhuksen terveydenhoitotyö
 • avosairaanhoito/kotihoito
 • ympäristöterveyden edistäminen
 • tartuntatautien ehkäisy, hoito ja rokotustoiminta
 • yhteisöllinen terveydenhoitotyö
 • terveydenhoitotyön johtamis- ja kehittämisosaaminen
 • yhteiskunnallinen ja kulttuurinen osaaminen

Terveydenhoitajatyön osaamisvaatimuksissa perinteisen kansanterveystyön ja hoito- ja vuorovaikutustaitojen lisäksi korostuvat tietotekniikan hyödyntämiseen liittyvät taidot, moniammatillinen yhteistyö sekä verkosto- ja projektityötaidot. Lisäksi terveydenhoitajilta edellytetään valmiutta uudistumiseen, tiedon hankintaan ja jatkuvaan kouluttautumiseen muuttuvien palvelutarpeiden, kehittyvän teknologian ja uusien hoitokäytäntöjen mukaisesti.