Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Terveydenhoitaja voi suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) seuraavissa koulutusohjelmissa: Terveyden edistäminen 90 op ja Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 90 op. Lue lisää.

Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto

Yliopistotutkinnon suorittaneet, kuten terveystieteiden sekä hallintotieteen ja kansanterveystieteen maisterit sijoittuvat hyvin koulutustaan vastaaviin töihin. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia muun muassa terveysalan opettajina, hoitotyönjohtajina, erilaisissa asiantuntijatehtävissä, johtavina ylihoitajina, tutkijoina, kansainvälisissä tehtävissä tai projektitehtävissä. Lue lisää.

Terveystieteiden jatkotutkinto

Terveystieteiden jatkotutkintona voidaan suorittaa terveystieteiden lisensiaatin (TtL) ja terveystieteiden tohtorin (TtT) tutkinto. Jatkokoulutuksen tavoitteena on kouluttaa korkeatasoisia, innovatiiviseen, tieteellisesti pätevään, itsenäiseen toimintaan kykeneviä hoitotieteen tutkijoita. Lue lisää.

Erikoistumisopinnot

Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat opetusministeriön tukemaa ammattikorkeakoulun täydennyskoulutusta. Ne täydentävät tutkintojärjestelmää tarjoamalla aikuisopiskelijoille mahdollisuuden sekä syventää että laajentaa omaa ammattiosaamistaan. Erikoistumisopintoihin voi hakea kun on suorittanut korkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon, jota täydentää laaja työkokemus. Nykyisin voi suorittaa audionomin tai työterveyshoitajan erikoistumisopinnot.