Terveystieteiden jatkotutkinto

Terveystieteiden jatkotutkintona voidaan suorittaa terveystieteiden lisensiaatin (TtL) ja terveystieteiden tohtorin (TtT) tutkinto. Jatkokoulutuksen tavoitteena on kouluttaa korkeatasoisia, innovatiiviseen, tieteellisesti pätevään, itsenäiseen toimintaan kykeneviä hoitotieteen tutkijoita.

Koulutuksen valinnan edellytyksenä on terveystieteiden maisterin tutkinto (terveydenhuollon kandidaatin) tai vastaavan tasoinen kotimainen tai ulkomainen tutkinto tai tiedekunnan toteamat muuten riittävät tiedot ja taidot. Maisteritutkinnon pääaineen ja pro gradu -tutkielman arvosanojen tulee yleensä olla vähintään hyvä. Koulutukseen valinta tapahtuu kirjallisen tutkimus- ja opintosuunnitelman perusteella.