Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto

Terveystieteiden alan ylempi korkeakoulututkinto on terveystieteiden maisterin tutkinto (TtM) ja alempi korkeakoulututkinto on terveystieteiden kandidaatin tutkinto (TtK). Maisterin tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja sen voi suorittaa keskimäärin neljässä vuodessa. Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja sen voi suorittaa noin kolmessa vuodessa.

Tutkinto koostuu yleisopinnoista, pääaineen aine- ja syventävistä opinnoista, sivuaineopinnoista ja kieliopinnoista. Terveystieteiden maisterin tutkintoon johtavissa opinnoissa pääaineena voi olla muun muassa hoitotiede, gerontologia tai terveyskasvatus. Hoitotieteessä voi valita joko hoitotyön opettamisen koulutusohjelman tai hoitotyön johtamisen koulutusohjelman.

Terveydenhoitaja voi suorittaa terveystieteiden maisterin tutkinnon useissa yliopistoissa, esimerkiksi Kuopiossa, Oulussa, Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Hakijalta, myös avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella hakevilta, edellytetään, että hän on suorittanut terveysalan koulutuksen joko opistoasteella 2,5-vuotisen koulutuksen ja sen lisäksi vähintään 9 kuukauden erikoistumiskoulutuksen tai opistoasteella tai ammattikorkeakoulutuksessa vähintään 3,5-vuotisen koulutuksen.

Terveystieteiden maisterit sijoittuvat hyvin koulutustaan vastaaviin töihin. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia muun muassa terveysalan opettajina, hoitotyönjohtajina, erilaisissa asiantuntijatehtävissä, johtavina ylihoitajina, tutkijoina, kansainvälisissä tehtävissä tai projektitehtävissä.