Täydennyskoulutus

Terveydenhoitajaliitto tekee aloitteita tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita vastaavan täydennys- ja lisäkoulutuksen järjestämiseksi ja seuraa lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumista perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä yksityisellä sektorilla. Liitto ohjeistaa ja seuraa terveydenhoitajien ja audionomien pääsyä lakisääteiseen täydennyskoulutukseen sekä osallistuu hoitotyön koulutuksen kansalliseen ja kansainväliseen kehittämiseen.

Lisäksi Terveydenhoitajaliitto suunnittelee ja järjestää alueellisia teema- ja koulutuspäiviä yhteistyössä Terveydenhoitajaliiton yhdistysten, ammattikorkeakoulujen ja eri järjestötoimijoiden kanssa.