Terveydenhoitaja on laillistettu ammattihenkilö

Terveydenhoitajan ammatissa voi toimia vain terveydenhoitajaksi laillistettu ammattihenkilö, joka on oikeutettu käyttämään myös asianomaista ammattinimikettä (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä, 28.6.1994/559). Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto, Valvira rekisteröi niin laillistuksen saaneen terveydenhoitajan kuin sairaanhoitajankin Terhikki-rekisteriin (Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri).

Ammattikorkeakoulu voi vahvistaa tutkinnon

Tutkinnon antava ammattikorkeakoulu voi vahvistaa suoritetun tutkinnon Valviralle opiskelijoiden puolesta valmistumispäivänä tai välittömästi valmistuspäivän jälkeen yhteisvahvistuslistamenettelyllä, mutta hakija täyttää aina itse oman hakemuslomakkeen ja allekirjoittaa sen. Ammattikorkeakoulu ei voi hakea hakijan puolesta ammattioikeuksia, mutta voi hakijan pyynnöstä toimittaa valmistumistiedot ja hakijan allekirjoittaman hakemuslomakkeen Valviralle.

Laillistuksen hakeminen ja valvonta

Jos laillistusta ei haeta ammattikorkeakoulun yhteisvahvistuslistamenettelyllä, terveydenhoitaja lähettää itse hakemuksensa Valviraan. Jos terveydenhoitaja haluaa myös sairaanhoitajan laillistuksen, hänen on haettava Valviralta sekä terveydenhoitajan laillistusta että sairaanhoitajan laillistusta erikseen, eri hakemuksilla. Tarkemmat ohjeet ja tarvittavat liitteet löytyvät Valviran verkkosivuilta. Laillistamisesta tulee postitse todistus, jonka lunastaminen maksaa 100 euroa. Jos henkilö on laillistettu vain terveydenhoitajana, hän ei saa toimia sairaanhoitajana

Työnantajalla on ensisijainen velvollisuus valvoa palkkaamiensa terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden viranomaisvalvonta kuuluu aluehallintovirastoille ja Valviralle, jotka valvovat terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa. Jos olet epävarma omasta laillistamisestasi, asia kannattaa tarkistaa Julki-Terhikistä (Terhikin julkinen tietopalvelu), josta myös työnantajasi voi laillistuksen halutessaan tarkistaa.