Terveydenhuoltoneuvos Tyyne Luoman stipendi

Rahaston sääntöjen mukaan stipendejä myönnetään naispuolisille terveydenhoitajille, jotka ovat liiton jäseniä ja työkentällään erityisesti ansioituneita.

Stipendejä voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin:

  • kansanterveystyötä, preventiivistä hoitotyötä ja terveyttä edistävään tutkimukseen
  • terveydenhoitajakoulutusta tukevaan kehittämis- ja tutkimustyöhön
  • terveyden edistämisen ja kansanterveystyön projekteihin sekä niissä tehtäviin selvityksiin ja tutkimuksiin
  • terveydenhoitajatyön jatko-opiskeluun ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa
  • koti- ja ulkomaisiin opintomatkoihin ja virkistykseen

Lisäksi em. kriteerien mukaisesti liitto myöntää stipendejä Timo Louhiolan testamenttiin perustuen Helsingin terveydenhoitajayhdistyksen jäsenille.

Miten haet Tyyne Luoman stipendirahaston stipendiä?

Stipendiä haetaan ensisijaisesti oheisella hakulomakkeella (linkki sähköiseen lomakkeeseen) tai liitolle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella. Terveydenhuoltoneuvos Tyyne Luoman stipendirahaston hoitokunta julistaa vuosittain stipendit haettavaksi Terveydenhoitaja-lehdessä ja liiton verkkosivuilla sekä myöntää stipendit.

Hakukohteen mukaan hakemukseen tarvittavia liitteitä ovat:

  • tutkimussuunnitelma, kustannusarvio
  • opintomatkasuunnitelma, kustannusarvio
  • konferenssi, kongressi tai seminaariohjelma, kustannusarvio
  • asiantuntijalausunnot ja suositukset
  • muut anomusta täydentävät asiakirjat ja kustannusarviot

Stipendejä voi hakea ympäri vuoden, mutta kuluvan vuoden haussa huomioon otetaan hakemukset, jotka on lähetetty liiton toimistoon viimeistään 30.4. Stipendin saajat saavat tiedon elokuun aikana.