Terveydenhuoltoneuvos Tyyne Luoman stipendi

Rahaston sääntöjen mukaan stipendejä myönnetään naispuolisille terveydenhoitajille, jotka ovat liiton jäseniä ja työkentällään erityisesti ansioituneita.

Stipendejä voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin:

  • kansanterveystyötä, preventiivistä hoitotyötä ja terveyttä edistävään tutkimukseen
  • terveydenhoitajakoulutusta tukevaan kehittämis- ja tutkimustyöhön
  • terveyden edistämisen ja kansanterveystyön projekteihin sekä niissä tehtäviin selvityksiin ja tutkimuksiin
  • terveydenhoitajatyön jatko-opiskeluun ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa
  • koti- ja ulkomaisiin opintomatkoihin ja virkistykseen

Lisäksi em. kriteerien mukaisesti liitto myöntää stipendejä Timo Louhiolan testamenttiin perustuen Helsingin terveydenhoitajayhdistyksen jäsenille.

Miten haet Tyyne Luoman stipendirahaston stipendiä?

Stipendiä haetaan ensisijaisesti oheisella hakulomakkeella (linkki sähköiseen lomakkeeseen) tai liitolle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella. Terveydenhuoltoneuvos Tyyne Luoman stipendirahaston hoitokunta julistaa vuosittain stipendit haettavaksi Terveydenhoitaja-lehdessä ja liiton verkkosivuilla sekä myöntää stipendit.

Hakukohteen mukaan hakemukseen tarvittavia liitteitä ovat:

  • tutkimussuunnitelma, kustannusarvio
  • opintomatkasuunnitelma, kustannusarvio
  • konferenssi, kongressi tai seminaariohjelma, kustannusarvio
  • asiantuntijalausunnot ja suositukset
  • muut anomusta täydentävät asiakirjat ja kustannusarviot

Vuonna 2017 stipendin saavat:

Minna Eväsoja, Uusimaa
Mia Hyytiäinen, Keski-Suomi
Heidi Härmä, Häme
Merja Jumpponen, Pohjois-Savo
Tiia Kruuskopf, Kymi
Sari Kulmala, Häme
Tiina Louhi, Varsinais-Suomi
Minna Moilanen, Pohjois-Pohjanmaa
Annukka Nikkari, Etelä-Pohjanmaa
Heidi Pasonen, Keski-Suomi
Minna Rantanen, Uusimaa
Marja Rosengren, Häme
Maritta Ruoranen, Häme
Petra Sjöberg, Häme
Hilmi Tolsa, Keski-Suomi

Timo Louhiolan stipendirahaston stipendit myönnettiin seuraaville Helsingin terveydenhoitajayhdistyksen jäsenille: Laura Backman, Pinja Hirvonen, Tuula Kannas, Jaana Kämäräinen, Kirsi Otronen ja Arja Taipale.