Vuoden Terveydenhoitaja

Suomen Terveydenhoitajaliitto valitsee vuosittain Vuoden terveydenhoitajan.

Valittavalta edellytetään, että

  • hän on Terveydenhoitajaliiton jäsen,
  • hän on aktiivinen terveydenhoitajatyön kehittäjä,
  • häntä arvostetaan ammatti-ihmisenä ja työtoverina,
  • hänellä on myönteinen asenne työhön, ihmisiin ja elämään ja
  • hän on yhteisöllisesti ja/tai yhteiskunnallisesti suuntautunut.

Ehdotukset tulee lähettää Terveydenhoitajaliiton toimistoon viimeistään 2. lokakuuta 2017.