Vuoden Terveydenhoitaja

Suomen Terveydenhoitajaliitto valitsee vuosittain Vuoden terveydenhoitajan.

Valittavalta edellytetään, että

  • hän on Terveydenhoitajaliiton jäsen
  • hän on kehitysmyönteinen
  • hän on pitänyt huolta ammatillisesta osaamisestaan,
  • hän toimii työyhteisönsä rakentavana jäsenenä ja työtoverina
  • hänellä on myönteinen asenne työhön, ihmisiin ja elämään
  • hän on yhteisöllisesti ja/tai yhteiskunnallisesti suuntautunut

Esitys Vuoden Terveydenhoitajaksi lähetetään sen yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle, jonka jäsen Vuoden Terveydenhoitajaksi esitetty henkilö on. Yhdistys lähettää esityksen liiton järjestösihteerille sen jälkeen, kun se on käsitelty. Ehdotus lähetetään liittoon syyskuun loppuun mennessä.