Suomen Terveydenhoitajaliitto ry logo
Uutiskirje tammikuu 2017
Hallitus 14.1.2017

Terveydenhoitajaliiton uusi hallitus koolla

Terveydenhoitajaliiton uusi hallitus (kausi 2017-2020) kokoontui 14.1.2017 liiton toimistolla. Hallituksen 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Virve Mikkonen Pohjois-Karjalan terveydenhoitajayhdistyksestä ja 2. varapuheenjohtajaksi Marko Tiainen Keski-Suomen yhdistyksestä. Marko Tiainen toimi 2. varapuheenjohtajana myös edellisen hallituksen aikana.

Työvaliokuntaan valittiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien lisäksi Kirsi Grym Varsinais-Suomen terveydenhoitajayhdistyksestä, Jaana Laiho Uudenmaan yhdistyksestä ja Christin Isaksson Keski-Pohjanmaan yhdistyksestä. Christin Isaksson oli työvaliokunnassa mukana jo edellisellä hallituskaudella. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja hoitaa hallituksen määräämät kiireelliset asiat.

Akavan liittokokousedustajiksi nimettiin Marjaana Mäki-Jouppi Etelä-Pohjanmaan terveydenhoitajayhdistyksestä ja Sirpa Pirskanen Etelä-Savon yhdistyksestä. Varajäseniä ovat Helena Lamberg Helsingin yhdistyksestä, Paula Peräsalo Audionomiyhdistyksestä ja Marko Tiainen Keski-Suomen yhdistyksestä. Akavassa ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kaikki Akavan jäsenjärjestöt ovat edustettuina liittokokouksessa jäsenmääriensä mukaisessa suhteessa. Liittokokous valitsee kerran neljässä vuodessa puheenjohtajan ja hallituksen joka toinen vuosi syksyllä.

Hallitukseen päätettiin kutsua läsnäolo- ja puheoikeudella varsinaiseksi opiskelijajäseneksi opiskelijatoimikunnan puheenjohtaja ja varajäseneksi opiskelijatoimikunnan varapuheenjohtaja. Opiskelijatoimikunnan puheenjohtajana tällä hetkellä on Laura Marjetta Lapin terveydenhoitajayhdistyksestä ja varapuheenjohtajana Miia Hallikainen Pohjois-Karjalan yhdistyksestä. Aikaisemmin Terveydenhoitajaliiton hallituksessa ei ole ollut mukana opiskelijajäsentä.

Kokouksessa keskusteltiin myös liiton toimikuntarakenteen uudistamisesta. Asian käsittely jatkuu hallituksen seuraavassa kokouksessa maaliskuussa.


eAsioinnin käyttö helpottuu – jatkossa kirjautuminen tapahtuu jäsensivujen kautta

Terveydenhoitajaliitossa on ollut käytössä eAsiointi viime toukokuusta lähtien, ja jo sadat jäsenet ovat käyneet katsomassa ja muuttamassa tietojaan. eAsioinnissa voi muun muassa tarkastella ja muuttaa omia yhteystietoja, tarkastella jäsenmaksuja, lisätä palkattoman ajanjakson tietoihin (äitiysloma, hoitovapaa, vuorotteluvapaa, työttömyys ym.) ja ilmoittaa muuttuneet työsuhdetiedot. eAsioinnissa on myös jäsenmaksuohjeet palkattomille jaksoille. Myös jatkuvan kalenteritilauksen tai kalenterin peruutuksen voi tehdä kätevästi eAsioinnin kautta.

Nyt eAsioinnin käyttö helpottuu, sillä jatkossa sinne pääsee jäsensivujen kautta osoitteessa www.terveydenhoitajaliitto.fi. Käyttäjätunnus on jäsennumero ilman 172-alkuosaa ja salasana syntymäaika muodossa ppkkvv. Näin ollen pankkien tupas-tunnistamista ei enää tarvita ja kaikki jäsenet – riippumatta siitä, minkä pankin asiakas on – pääsevät kirjautumaan eAsiointiin.

Linkki eAsiointiin


Nyt voi vaikuttaa sote-uudistukseen

Sote- ja maakuntauudistus koskettaa noin 215 000 eri ammattilaista. Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtionvarainministeriö toteuttavat sote- ja maakuntauudistuksessa mukana oleville eri alojen ammattilaisille kyselyn osana muutoksen valmistelua ja muutostukea. Mahdollisimman monen toivotaan vastaavan kyselyyn!

Kysely toteutetaan ns. verkkoaivoriihenä. Sen avulla kootaan ammattilaisten näkemyksiä siitä, miten uudistus voitaisiin toteuttaa mahdollisimman onnistuneesti. Vastaaja pääsee kertomaan kyselyssä vapaasti ajatuksistaan, huolistaan ja ideoistaan. Lisäksi vastaajilla on mahdollisuus arvioida muiden vastaajien näkemyksiä sekä jalostaa niitä entisestään. Kysely toteutetaan nimettömänä, jolloin vastauksista ei voida tunnistaa yksittäistä osallistujaa.

Ottakaa esille konkreettisia toimintamalleja, jotka ovat hyviä ja toimivia ja toisaalta myös selkeästi niitä konkreettisia asioita, jotka sote-uudistuksessa ja esimerkiksi valinnanvapaudessa ym. huolettavat.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään valtakunnallisesti ja alueellisesti sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon valmistelussa. Kyselyyn voi vastata tammi-helmikuussa ja ensimmäisiä tuloksia saadaan helmi-maaliskuussa. Tuloksista kerrotaan muun muassa www.alueuudistus.fi -sivustolla ja muutosjohtajien maakuntakierroksella.

Vastaamaan pääset tämän linkin avulla:
suomeksi: http://www.strategysignals.com/38969-31805-1098@soma&uudistus
på svenska: http://www.strategysignals.com/39056-31869-1098@soma&reformen

IMG_20170125_103826_processed

Oletko tehnyt kansainvälistä avustustyötä? 

Hoitajia etsitään osallistumaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on kuvata hoitajien päätöksentekoa eettisesti vaikeissa hoitotyön tilanteissa kansainvälisessä avustustyössä.

Tutkimus on suunnattu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille, jotka ovat tehneet hoitotyötä kansainvälisessä avustustyössä (humanitaarinen hätäapu/katastrofityö tai laajasti kehitysyhteistyö erilaisine projekteineen). Työsuhteen kesto voi olla kuinka lyhyt tai pitkä tahansa. Sinun ei tarvitse olla juuri tällä hetkellä työssä, riittää, että olet joskus ollut.

Tavoitteena on saada lisää tietoa hoitajien päätöksentekoprosessista. Ymmärrys päätöksenteon taustalla olevista tekijöistä ja ratkaisuvaihtoehdoista sekä tehdyistä ratkaisuista voi auttaa hoitajia kohtaamaan eettisesti vaikeita tilanteita. Tieto voi myös valmistaa kansainväliseen avustustyöhön lähteviä hoitajia.

Tutkielmassa vastaukset pysyvät nimettöminä, eikä niitä voida tunnistaa tai yhdistää henkilötietoihin. Kyselyssä ei tarvitse tuoda ilmi lähettävää järjestöä, eikä kohdemaata tarkasti. Vastauksesi käsitellään luottamuksellisesti ja ne hävitetään tutkielman julkaisun jälkeen.

Voit osallistua tutkimukseen e-lomakkeella https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/18393/lomake.html

Voit kysyä lisätietoa pro gradu -tutkielmasta ja siihen osallistumisesta:
th, klö, TtM-opiskelija Elisa Airikkala
airikkala.a.elisa@student.uta.fi
Tampereen Yliopisto, Hoitotiede

Vielä voi ilmoittautua A-lomien kesän mökkiarvontaan

Jos haluat lomailla A-lomien mökeissä tai lomaosakkeissa kesän (kesä-, heinä- ja elokuu) 2017 lomaviikkoina, ilmoittaudu mukaan mökkien vuokrausviikkojen arvontaan 1.1.–31.1.2017.

Viime tipan ilmoittautuminen on vielä helmikuun ensimmäisellä viikolla, aina arvontapäivään asti. Mukaan pääset täyttämällä varauskalenterin lomakkeen.

• Arvontapäivä on 10.2.

• Arvonnan jälkeen saat laskun, joka sisältää 100 euron varausmaksun ja loppulaskun.

• Mökit vuokrataan viikoksi kerrallaan (lauantai-lauantai).

• Jos arvontojen jälkeen kesäkuukausina on vapaita mökkejä, ne vuokrataan tavalliseen tapaan.

• Viikkoa lyhyemmät varaukset vahvistetaan kuukautta ennen mökkiloman alkua.

Tästä linkistä pääset varauskalenteriin: http://www.a-lomat.fi/mokit/mokkikalenteri


Suomen Terveydenhoitajaliitto
Mikonkatu 8 A
00100 Helsinki
terveydenhoitajaliitto.fi