Jäsenyyden eri muodot

Ter­vey­den­hoi­ta­ja­lii­tol­la on tarjota sinulle juuri sopiva jäsenyys, olet sitten työelämässä, opiskelija tai eläkeläinen.

Varsinainen jäsen (täysmaksava)

Varsinainen jäsen on kokoaikatyötä tekevä liiton jäsen. Jäsenmaksuun sisältyy työttömyyskassamaksu ja kaikki liiton tarjoamat jäsenedut (paitsi tapaturmavakuutus, joka koskee vain opiskelijajäseniä).

Varsinainen jäsen (osittain maksava)

Jos varsinainen jäsen on opinto-tai vuorotteluvapaalla, kuntoutustuella, äitiyslomalla, suorittamassa jatko-opintoja, palkattomalla hoitovapaalla, suorittamassa asepalvelusta tai työttömänä, hän ei maksa täyttä jäsenmaksua.  Myöskään yli 3 kuukautta ETA-maassa työskentelevä jäsenen ei tarvitse maksaa täyttä jäsenmaksua.

Opiskelijajäsen

Opiskelijajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Jäsenmaksua ei peritä myöskään toisen asteen tutkinnon suorittaneilta opiskelijoilta keikkatyötuloista. Opiskelijajäseneltä peritään työttömyyskassan jäsenmaksu, mikäli hän liittyy JATTK- työttömyyskassaan. Työttömyyskassaan voi liittyä vain työssä ollessa. Opiskelijajäsen on oikeutettu kaikkiin muihin liiton tarjoamiin jäsenetuihin paitsi matkustajavakuutukseen. Sen sijaan opiskelijajäsen saa tapaturmavakuutuksen.

Eläkeläisjäsen

Eläkeläisiltä peritään jäsenmaksua 30 euroa/vuosi. Maksuun ei sisälly työttömyyskassan jäsenmaksua. Matkustajavakuutus on voimassa sen vuoden loppuun, kun jäsen jää eläkkeelle. Vastuu- ja oikeusturvavakuutus  ei koske eläkeläisjäseniä, eikä myöskään lakimiesneuvontapuhelin. Muut jäsenedut sisältyvät eläkeläisjäsenyyteen. Eläkeläisjäsenet saavat liiton jäsenkalenterin automaattisesti ilman erillistä tilaamista.

Kannattajajäsen

Kannattajajäseniltä peritään jäsenmaksua 60 euroa/vuosi. Maksuun sisältyy Terveydenhoitaja-lehti, mutta ei muita liiton jäsenetuja. Maksuun ei sisälly työttömyyskassan jäsenmaksu. Kannattajajäsenten varsinainen edunvalvonta hoidetaan toisessa järjestössä.

Yrittäjäjäsen

Yrittäjäjäsenmaksu on 12 euroa/kuukausi. Yrittäjien työttömyyskassa useimmilla akavalaisilla järjestöillä on AYT, ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa, jonka jäsenmaksun 1,9 % jäsen maksaa itse palkkatulostaan. Yrittäjäjäsen on oikeutettu vastuu- ja oikeusturvavakuutukseen  sillä ehdolla, ettei yrittäjällä ole alaisia. Vakuutus korvaa terveydenhoitajan työnpiiriin eli laajasti erilaisiin hoitotoimenpiteisiin liittyviä asioita. Laki velvoittaa, että asiakastyötä tekevällä yrittäjäterveydenhoitajalla tai -audionomilla on oltava potilasvastuuvakuutus. Terveydenhoitajaliiton yrittäjäjäsenyyteen sisältyy myös potilasvastuuvakuutus, silloin kun kyseessä on ammatinharjoittaja, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yrittäjälle kuuluu myös vapaa-ajan matkustajavakuutus kotimaassa ja ulkomailla sekä muut liiton tarjoamat jäsenedut.