Osallistu toimintaan!

Terveydenhoitajaliiton opiskelijajäsenenä voit olla aktiivisesti mukana oman terveydenhoitajayhdistyksesi toiminnassa. Yhdistykset kokoontuvat säännöllisesti ja järjestävät mukavaa yhdessäoloa ja tekemistä.

Tai haluaisitko toimia opiskelijayhdyshenkilönä omassa ammattikorkeakoulussasi? Opiskelijayhdyshenkilö toimii linkkinä opiskelijoihin, opiskelijavastaavaan ja opettajiin päin. Hän viestii opiskelijoille ajankohtaisista tapahtumista ja tilaisuuksista, liiton toiminnasta ja sen eduista sekä oman yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista. Lisäksi opiskelijayhdyshenkilö osallistuu opiskelijatilaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä yhdistyksen toimintaan esimerkiksi sen hallituksen jäsenenä.

Terveydenhoitajaliitossa toimii myös opiskelijatoimikunta.

Opiskelijaryhmäkuva2