Anslut dig!

Vi på Hälsovårdarförbundet talar med hälsovårdarnas röst. Hälsovårdarförbundet är den enda fackförening som har som central målsättning att främja hälsovårdarnas och audionomernas utbildningsmässiga och yrkesmässiga utveckling samt intressebevakning.

Vi handhar våra medlemmars intressen inom ärenden som berör arbetsmarknaden, utbildningen, arbetslivet och samhället. Vi agerar aktivt för att främja hälsorelaterade frågor, och med våra ställningstaganden och initiativ påverkar vi arbetsmarknads-, utbildnings- och hälsovårdspolitiken.

Studerandeförmånen är gratis.

Anslut dig

Tillsammans är vi starka!