Audionomen

Audionomen är sakkunnig i frågor som gäller vårdarbete, hörsel- och balansundersökningar samt hörselns rehabilitering.

Audionomen arbetar inom både specialsjukvården och bashälsovården samt vid olika rehabiliterings- och forskningsinstitutioner och samfund inom denna sektor.

Audionomen utbildning ordnas som specialiseringsutbildning (60sp) efter avlagd examen som sjuksköterska eller hälsovårdare vid yrkeshögskola.