Försäkringar

Hälsovårdarförbundet och If Skadeförsäkringsbolag Ab har kommit överens om följande försäkringar för förbundets medlemmar:

•Ansvars- och rättskyddsförsäkring för skador som uppstått i yrkesutövningen.

•Föreningsförsäkring i händelse av skador på person och föremål i samband med föreningsuppgifter.

•Reseförsäkring för fritiden inom och utom landet för egentliga medlemmar eller olycksfallsförsäkring för fritiden för studerandemedlemmar.

•Möjlighet till förmånliga grupplivs- och andra försäkringar inom företaget If.

•Patientförsäkring för företagarmedlemmar.

Juridiska frågor

Som Hälsovårdarförbundets medlem får du per telefon kostnadsfri juridisk rådgivning i arbetsrelaterade samt privata rättsärenden. Förmånen gäller inte studerandemedlemmar.

  • Arbetsrelaterade juridiska frågor: (09) 2527 4404 (må och on kl. 12–14).
  • Juridisk rådgivning i privata rättsärenden: Juristerna vid JB Eversheds Oy hjälper dig (vard. 10–16) i Helsingfors 010 6841 400 / Tavastehus 010 6841 401 / Jyväskylä 010 6841 402 / Tammerfors 010 6841 403 / Åbo 010 6841 404.

Märken

  • Hälsovårdarmärket är förbundets medlemsmärke, som ges åt varje medlem av Finlands Hälsovårdarförbund som är registrerad som hälsovårdare hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).
  • Audionommärket ges åt alla utexaminerade audionomer som ansluter sig till Hälsovårdarförbundet och Audionomföreningen.

Aktiviteter och fritid

•Hälsovårdsdagarna och Audionomdagarna. Årligen håller vi på varierande plats i Finland mångsidiga utbildnings- och utställningsevenemang.

•Studieverksamhet. Förbundet arrangerar mångsidig utbild-ning rörande förenings- och förtroendemannaverksamheten samt utbildning för studerandeansvariga och kontaktpersoner.

•Förmånlig bostad för kortvarig fritidsinkvartering i  Helsingfors.

•50 % rabatt på priset för inkvartering på Levitunturi  badhotell.

•Rabatt på St1 -stationer och samtliga bemannade  Shell -stationer mot uppvisande av medlemskortet. Tallink Silja erbjuder möjlighet att ansluta sig gratis till Tallink Siljas Club One, direkt till mellannivån Silver.

Som medlem får du också

•Medlemskortet

•Medlemskalendern (beställs separat)

•Tidningen Hälsovårdaren – aktuell information i yrkes- och förbundsärenden sex gånger per år.

•Medlemssidorna – medlemmarnas egna sidor på förbundets hemsida.

•Nyhetsbrev - aktuell info rörande förbundets verksamhet.

•Hälsovårdarens särskilda kompetens – du kan ansöka om särskild kompetens, varigenom anges särskild färdighet och sakkunskap inom hälsovår-dararbetet.

•Stipendier – som medlem har du möjlighet att söka stipendier som förbundet delar ut.