Terveydenhoitajaliitto på svenska

Hälsovårdarförbundet

Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf är hälsovårdarnas och audionomers intressebevakningsförbund.

Hälsovårdarförbundet grundades år 1938 och har ungefär 7 500 medlemmar.

Förbundet har 15 regionala hälsovårdarföreningar samt en nationell Audionomförening.

Förbundet hör till centralförbundet Akava. Vår förhandlingsorganisation inom kommunsektorn är FOSU (JUKO).