Intressebevakning

Arbetsmarknadsintressebevakning

Hälsovårdarförbundet sköter intressebevakningen rörande löner och arbetsförhållanden för sina medlemmar. Förbundet över-vakar att avtalen följs och hjälper till i frågor som gäller tillämpning och tolkning av tjänste- och arbetsavtal.

Intressebevakning för utbildning och arbete

Hälsovårdarförbundet är den enda fackföreningen vars centrala målsättning är att främja hälsovårdarnas och audionomernas utbildningsmässiga och fackliga utveckling och intressebevakning.

Samhällelig intressebevakning

Till de viktigaste målen hör att sätta samhällets fokus på den preventiva hälsovården samt att arbeta för hälsofrämjandet i vårt samhälle.