Miten Terveydenhoitajaliitto on organisoitu?

Terveydenhoitajaliitossa ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Hallitus on liiton toimeenpaneva elin, joka kokoontuu 6–7 kertaa vuodessa. Hallitustyöskentelyä johtaa puheenjohtaja, joka vastaa myös liiton toimistosta. Liiton käytännön toimintaa toteuttaa liiton toimisto hallituksen päätösten mukaisesti.

Hallitus valitsee työvaliokunnan sekä toimikuntien ja mahdollisten työryhmien jäsenet.

Edustajiston ja hallituksen toimikausi on neljä vuotta.

Terveydenhoitajaliitossa ei ole ns. suoraa jäsenyyttä, vaan liiton jäsenet ovat oman alueensa terveydenhoitajayhdistyksen jäseniä tai valtakunnallisen Audionomiyhdistyksen jäseniä. Yhdistykset puolestaan ovat liiton jäseniä. Käytännössä jäsenasioita hoidetaan liiton toimistolla.

Terveydenhoitajaliiton organisaatiokaavio
Terveydenhoitajaliiton organisaatio