Hallitus

Terveydenhoitajaliiton toimintaa johtaa hallitus, jonka tehtäviin kuuluvat muun muassa liiton toiminnan suunnittelu ja organisointi. Hallitusta johtaa puheenjohtaja. Hallitus valitsee keskuudestaan liiton 1. ja 2. varapuheenjohtajan.

Hallituksen toimikausi kestää neljä vuotta.

Hallituksessa on yksi edustaja jokaisesta terveydenhoitajayhdistyksestä sekä Audionomiyhdistyksestä.


Työvaliokunta

Työvaliokunta valmistelee hallituksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja toimii hallituksen apuna sen päätösten käytännön täytäntöönpanossa.

Työvaliokunnan kokouksiin osallistuvat työvaliokuntaan valitut hallituksen jäsenet sekä Terveydenhoitajaliiton toimiston henkilökuntaa.

Työvaliokunnan toimikausi kestää neljä vuotta.