Aktiivista yhdistystoimintaa ympäri Suomen

Terveydenhoitajaliitolla on 15 terveydenhoitajayhdistystä ympäri Suomen, ja lisäksi valtakunnallinen Audionomiyhdistys. Yhdistykset järjestävät kokouksia, koulutuksia ja tapahtumia sekä virkistystoimintaa, joihin kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita. Lisäksi yhdistykset tukevat terveydenhoitajia paikallisessa edunvalvonnassa.

Kaikki jäsenet kuuluvat automaattisesti oman alueensa terveydenhoitajayhdistykseen. Jäsenillä on hyvät vaikuttamismahdollisuudet yhdistyksissä ja yhdistyksien kautta myös liitossa.

Jokaiseen yhdistykseen on nimetty hallitus.