STHL_80_header

Lähellä ihmistä läpi elämän ja
lähellä terveydenhoitajaa läpi työuran

Terveydenhoitajaliitto on toiminut terveydenhoitajien taustavaikuttajana ja edunvalvojana jo vuodesta 1938. Tänä vuonna 80-vuotisjuhlavuottaan viettävä Terveydenhoitajaliitto on osaltaan ollut vaikuttamassa siihen, että Suomesta tuli maailman terveimpien lasten kotimaa. Vaikutus on ulottunut myös aikuisväestöön, sillä eliniän odote on noussut naisilla yli 35 % ja miehillä peräti yli 41 %.

Vuosien saatossa Terveydenhoitajaliitto on vaikuttanut merkittävästi terveydenhoitajien koulutukseen, ammatin kehittämiseen ja sen säilyttämiseen sekä terveydenhoitajien työsuhde-etuihin.Ensimmäinen kohtaaminen jo ennen syntymää 

STHL_kampanjasivu_kuvat1

Laki terveyssisarista, kätilöistä sekä äitiys- ja lastenneuvoloista vuonna 1944 on vaikuttanut merkittävästi lapsikuolleisuuden pienenemiseen Suomessa.

Äitiysneuvolassa terveydenhoitaja on keskeisessä osassa äidin ja syntyvän vauvan terveydenhoidon seurannassa. Terveydenhoitaja varmistaa myös, että tulevat vanhemmat saavat riittävästi tukea vanhemmuuteensa ja parisuhteeseensa. Myös tulevan lapsen kasvuympäristön terveellisyydestä ja  turvallisuudesta kannetaan huolta jo ennen vauvan syntymää.

Lähes kaikki raskaana olevat käyttävät neuvolapalveluja. Terveydenhoitajaliitto kannattaa yhdistettyä äitiys- ja lastenneuvolatyötä, joka useiden tutkimustenkin mukaan lisää jatkuvuutta, tuttuutta ja luottamuksellista hoitosuhdetta ja vähentää näin mm. perheiden syrjäytymisriskiä.


Terveydenhoitajaliitto ottaa rohkeasti kantaa

STHL_kampanjasivu_kuvat2Terveydenhoitajaliitto on ottanut kantaa mm. isyyslain muutokseen, joka tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Tällä on merkittävä vaikutus paitsi terveydenhoitajan työpäivään, myös pienen ihmisen elämään.

Isyyden tunnustaminen neuvolakäynnin yhteydessä lisää terveydenhoitajan työn vaativuutta ja pitäisi siten näkyä myös palkkauksessa. Liiton kanta on, että palkkaa tulisi korottaa 3–5 % eli 75 €/kk–120 €/kk työmäärästä riippuen.

Terveydenhoitajaliiton ansiosta isyyden tunnustamisen vahvistamiseen terveydenhoitajan vastaanotolla annettiin puoli tuntia lisäaikaa.
Tyyne Luoma ja Sophie Mannerheim viitoittivat tien

STHL_kampanjasivu_kuvat3Neuvolatoiminnan alkuna pidetään Sophie Mannerheimin aloitteesta Helsingin Lastenlinnassa vuonna 1922 aloitettua huoltosisar- ja huoltolatoimintaa.

Ensimmäiset 11 terveydenhoitajaa (alun perin huoltosisarta) valmistui kaksivuotisesta koulutuksesta vuonna 1926. Aikaisemmin sairaanhoitajaksi valmistunut, ehkäisevän terveydenhoidon puolestapuhuja Tyyne Luoma oli perustamassa Terveydenhoitajaliittoa vuonna 1938.


Hyvän elämän aakkoset

STHL_kampanjasivu_kuvat4Opettajien tärkeänä aisaparina terveydenhoitajilla on merkittävä rooli oppimishäiriöiden kartoittajana sekä koululaisten terveyden edistäjänä.

Terveydenhoitajaliitto onnistui kampanjoinnissaan terveydenhoitajien vakanssien puolesta: uusia terveydenhoitajavakansseja perustettiin ympäri Suomen, mm. Espoossa perustettiin n. 15 uutta terveydenhoitajan toimea vuoden 2011 lopussa.Pidetään opiskelijan, myös terveydenhoitajaopiskelijan puolta

STHL_kampanjasivu_kuvat5Opiskelijaterveydenhuollossa terveydenhoitajan työpäivissä korostuu huolenpito ja koulutuksen vaatimuksien tunnistaminen opiskelijalle asetetuista, ylimääräisistä paineista.

Terveydenhoitajaliitto on puolestaan taistellut terveydenhoitajakoulutuksen säilyttämisen puolesta. Jos tutkintoon johtava koulutus olisi muutettu pelkiksi erikoistumisopinnoiksi, olisi koko terveydenhoitajanimike poistunut.Työssä jaksaminen on enemmän kuin ergonomia

STHL_kampanjasivu_kuvat6Työterveyshoitaja tietää, että hyvällä työergonomialla on osansa hyvän työpäivän mahdollistajana. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla onkin tärkeä osa työterveydenhuollossa.

Vuonna 2016 Terveydenhoitajaliitto vaati terveydenhoitajajäsentensä oikeuksien palauttamista ja onnistui: jäsenillä on oikeus työsopimuksessa kirjattuun jaksotyöaikaan. 


Elämän asiantuntija

STHL_kampanjasivu_kuvat7Terveydenhoitajan voi kohdata myös kotona, jos voimat eivät riitä pidemmälle. Vuonna 1938 ja sitä aikaisemmin syntyneiden verenpaineiden ja verensokerin mittaukset tehdään kotioloissa, turhaan vanhusta rasittamatta. Samalla terveydenhoitaja pääsee aitiopaikalta katsomaan, miten kotona asuminen sujuu.
Kaksoistutkinto: terveydenhoitaja on sairaanhoitaja 

STHL_kampanjasivu_kuvat9Terveydenhoitajan (AMK, 4 v) tutkinto sisältää sairaanhoitajan tutkinnon. Se mahdollistaa entistä monipuolisemmat uramahdollisuudet perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja yksityisissä terveyspalveluissa niin Suomessa kuin ulkomaillakin.Eri järjestöjen ja oman yrityksen ytimessä

STHL_kampanjasivu_kuvat10Terveydenhoitajien monipuolinen koulutus mahdollistaa toimimisen myös eri järjestöjen, kuten esim. Allergialiiton, Suomen Punaisen Ristin, Sydänliiton ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton palveluksessa. Moni on myös päättänyt perustaa terveydenhoitopalveluja tarjoavan yrityksen.


Terveydenhoitaja on lähellä ihmistä läpi elämän.
Hanki uusi jäsen, saat 50 € lahjakortin – teille molemmille! 

Nyt jäsenyydestä on iloa sekä uudelle jäsenelle että suosittelijalle. Jos ystäväsi toimii terveydenhoitajan, audionomin tai vastaavassa tehtävässä, voit suositella häntä Terveydenhoitajaliiton jäseneksi. Lisäksi joulukuussa 2018 arvotaan 500 € Superlahjakortti kaikkien jäseniä hankkineiden suosittelijoiden kesken. 

Kun uusi jäsen liittyy liittoon, hän kirjoittaa suosittelijan nimen ja sähköpostiosoitteen  liittymislomakkeeseen lisätietojen kohdalle. Näin liitto saa tiedon sekä uudesta jäsenestä että suosittelijasta. Suosittelijan sähköpostiosoite on erittäin tärkeää merkata lomakkeeseen, koska lahjakortti lähetetään suoraan sähköpostiin.
 
Lue lisää