Yhteistoimintaneuvottelut

Hyvinvointialueilla käynnissä laajoja yhteistoimintaneuvotteluja

Hyvinvointialueilla on laajasti meneillään yhteistoimintaneuvotteluja, joiden tavoitteena on toteuttaa mittavia kustannusten leikkauksia. Nämä toimenpiteet voivat osin koskea myös henkilöstöä. Pääosin mahdolliset henkilöstövähennykset kohdistunevat kuitenkin hallinto- ja tukipalveluihin, eivät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastehtäviä tekeviin. Määräaikaiset lomautukset voivat kuitenkin koskea myös heitä.

Seuraavassa lyhyesti yleisimpiä lomautuksiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia:

Mikä on lomautus? Lomautus tarkoittaa työnantajan tekemää väliaikaista työn ja palkanmaksun keskeytystä, mutta työsuhde säilyy edelleen voimassa.

 • Kuinka pitkään lomautus voi kestää? Lomautus voi olla joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Useimmiten lomautukset ovat olleet muutamasta päivästä joitakin viikkoja kestäviä.
 • Mitä eroa on kokoaikaisella ja osa-aikaisella lomautuksella? Kokoaikaisessa lomautuksessa työntekijä ei tee lainkaan työtä lomautuksen aikana, kun taas osa-aikaisessa lomautuksessa työaikaa lyhennetään esimerkiksi tekemällä työtä vain tiettyinä päivinä viikossa.
 • Voiko työnantaja perua lomautuksen? Kyllä voi. Työnantaja voi perua lomautuksen ilmoittamalla siitä työntekijälle lomautusilmoituksessa mainitun ajan kuluessa, yleensä vähintään seitsemän päivän varoitusajalla.
 • Voidaanko minut kutsua töihin, kun lomautus on menossa? Lomautuksen ollessa menossa voit itse päättää, menetkö kutsuttaessa töihin.
 • Laitoin lomautusilmoituksen saamisen yhteydessä annettuun erilliseen lappuun rastin kohtaan, jossa kysyttiin, olenko halukas ottamaan lomautuksen aikana vastaan myös muuta kuin omaa tehtävääni vastaavaa työtä. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa, että sinulle voidaan tarjota muuta työtä kuin sitä, johon sinut on palkattu. Palkka on siitä tehtävästä maksettava palkka.
 • Tuleeko minun – rastin laittaneena – olla lomautukseni aikana työnantajan tavoitettavissa? Kyllä. Sitä ilmoittamasi halukkuus muuhun työhön tarkoitti.
 • Mitä tavoittamattomuudesta voi seurata? Se, että sinun lomautuksesi toteutuu suunnitellusti. Jokainen työpäivähän vähentäisi lomautuspäivien määrää.
 • Minä en laittanut rastia. Voidaanko se tulkita niin, että kieltäydyin minulle tarjotusta työstä ja menetän oikeuden työttömyyskorvaukseen? Lause kuului näin: Olen halukas ottamaan vastaan muuta korvaavaa työtä. Nämä rastilaput jäävät työnantajalle. Niitä ei lähetetä työttömyyskassalle.
 • Voiko lomautettu työntekijä etsiä ja tehdä muuta työtä lomautusaikana? Kyllä voi. Lomautettu työntekijä voi hakea ja tehdä toista työtä lomautuksen aikana, mutta tästä on hyvä ilmoittaa sekä työnantajalle että työttömyyskassalle, koska se voi vaikuttaa työttömyysetuuksiin.

 

Muistilista lomautusilmoituksen saaneelle työntekijälle ansiosidonnaista päivärahaa varten:

 1. Tarkista lomautusilmoitus: varmista, että lomautusilmoitus sisältää kaikki tarvittavat tiedot, kuten lomautuksen alkamis- ja päättymispäivät (jos tiedossa) sekä perusteet lomautukselle.
 2. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi: rekisteröidy työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään lomautuksen ensimmäisenä päivänä. Tämä voidaan tehdä sähköisesti TE-toimiston verkkosivuilla. Tee näin, vaikka lomautus kestäisi alle 7 arkipäivän ns. omavastuuajan, sillä työnantaja voi lähitulevaisuudessa tehdä uuden lomautuksen, jolloin aiemmin kertyneet omavastuupäivät voidaan huomioida ja ansiopäivärahaoikeus toteutuu nopeammin. Jos sinut lomautetaan uudestaan kahdeksan viikon sisällä, muista hakea ansiopäivärahaa työttömyyskassasta myös mahdollisilta aiemmin hakematta jääneiltä lomautusjaksoilta.
 3. Tutustu ohjeisiin: käy katsomassa Terveydenhoitajaliiton työttömyyskassan Työttömyyskassa Aarian ohjeet ansiopäivärahan hakemiseksi osoitteessa aariakassa.fi. Liitä hakemukseen mukaan lomautusilmoitus. Tarkista Aarian verkkosivuilta, tarvitsetko erillisiä lomakkeita tai lisädokumentteja.
 4. Ilmoita muutoksista: jos lomautuksen olosuhteet muuttuvat (esim. lomautus perutaan tai sen kesto muuttuu), ilmoita näistä muutoksista sekä TE-toimistoon että työttömyyskassaasi välittömästi.