Avaintyönantajat AVAINTA

Avaintes:n yhtenä sopijaosapuolena on Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, johon Terveydenhoitajaliitto kuuluu. Sopimus on voimassa 1.2.2018 – 31.3.2020 (26 kk).

Sopimuskauden palkankorotukset

1.5.2018 yleiskorotus 25 €/kk tai vähintään 1,25 %
1.1.2019 paikallinen järjestelyerä 1,0 % paikallisten palkkausjärjestelmien kehittämiseen
1.4.2019 yleiskorotus 1,2 %

Keskeisimpiä ns. tekstimuutoksia

1.2.2018 voimaan tulevat:

Palkallisen isyysvapaan pituus 9 kalenteripäivään (aiemmin 6 kalenteripäivää).

Lisäksi henkilöstön edustajien eli luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asemaa vahvistettiin ja korvauksia korotettiin. Allekirjoittajajärjestöille tulee mahdollisuus valita aina oma luottamus – aiempi vaatimus vähintään 5 edustettavasta poistui. Varaluottamusmiehelle tulee myös oikeus osallistua luottamusmieskoulutuksiin.

1.6.2018 voimaan tuleva:

Yleistyöajan ja toimistotyöajan työaikamääräyksiä selkiytetään eli sopimusmääräyksiin selkeyttävät kirjaukset siitä, että luvalliset poissaolot, mm vuosiloma, sairausloma, muu työloma jne. lyhentävät säännöllistä työaikaa ja alentavat ylityörajaa.