Kunnallinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Sopimus on voimassa 1.2.2017–31.1.2018 eikä sisällä palkkaa tai muita kustannusvaikutteisia työehtoja koskevia muutoksia.

Työajan pidentäminen

Työaikaa on pidennetty lähtökohtaisesti 30 min viikossa (keskimäärin kilpailukykysopimuksen mukainen 24 tuntia vuositasolla). Työajan pidennys ei vaikuta ansiotasoon. Työajan pidennys toteutetaan seuraavasti eri työaikamuodoissa (suluissa aikaisempi työaika):

Yleistyöaika
- viikkotyöaika 38 h 45 min (38 h 15 min)
- arkipyhäviikon työaika -7h 45 min/arkipyhäpäivä (-7h 39 min)

Toimistotyöaika
- viikkotyöaika 36 h 45 min (36 h 15 min)
- arkipyhäviikon työaika -7h 21 min/arkipyhäpäivä (-7h 15 min)

Jaksotyöaika
- 2 viikon työaikajaksossa 77 h 30 min (76 h 30 min)
- 3 viikon työaikajaksossa 116 h 15 min (114 h 45 min)
- 4 viikon työaikajaksossa 155 h (153 h)
- mikäli palvelussuhde ei kestä koko työaikajaksoa, työaika kalenteripäivää kohden 7 h 45 min (7 h 39 min) ja enintään 38 h 45 min (38 h 15 min) kalenteriviikkoa kohden
- arkipyhäviikon työaika - 7 h 45 min/arkipyhä (7h 39 min)

Viikoittaiset ylityörajat ovat muuttuneet työajan pidennyksen mukaisesti.

Lomarahojen vähentäminen

Lomarahojen vähentäminen toteutetaan kaikissa kunta-alan sopimuksissa samalla tavalla. Vähentäminen koskee lomanmääräytymisvuosilta 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 ansaittavaa lomarahaa. Sopimusta on muutettu teknisesti niin, että lomanrahan määrään vaikuttavia kertoimia on alennettu 30%. Tämä tekee lomarahan loppusummaan 30% leikkauksen. Myös lomakorvauksen yhteydessä maksettava lomaraha leikkaantuu 30% vastaavina lomanmääräytymisvuosina.

Mikäli palvelussuhde päättyy ennen sopimuksen voimaantuloa 1.2.2017, maksetaan lomarahaosuus vanhan sopimuksen mukaisesti. 1.2.2017 jälkeen päättyviin palvelussuhteisiin sovelletaan 30% vähennystä sopimuksen keston ajan.

KVTES 2014–2016