Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Palkansaajien puolelta Hyvinvointialan liiton kanssa neuvotteli mm. Jyty-Pardia-STHL neuvottelujärjestö. Sopimus on voimassa 1.2.2018 – 31.3.2020 (26 kk).

Sopimuskauden palkankorotukset

1.4.2018 yleiskorotus 1,33 % henkilökohtaisiin ja taulukkopalkkoihin
1.6.2018 palkkaryhmien A-F vähimmäistasoihin korotus 0,9 %
1.4.2019 yleiskorotus 1,34 % henkilökohtaisiin ja taulukkopalkkoihin
1.6.2019 palkkaryhmien A-F vähimmäistasoihin korotus 1,0 %

Keskeisimpiä ns. tekstimuutoksia

Vaihtelevan työajan sopimuksissa (mm. niin sanotut 0-työsopimukset) vähimmäistyöaika tulee määritellä edeltäneen 12 kk:n toteutuneen työajan keskimäärän mukaiseksi. Samoin sairausajan palkanmaksun perusteita täsmennettiin em. tapauksessa niin, että sairausajalta maksetaan palkka työvuoroluetteloon merkityiltä työvuoroilta.

Edelleen vaihtelevan työajan sopimusten käyttöä täsmennettiin siten, että mikäli työnantajan työvoimatarve on kiinteä, ei vaihtelevasta työajasta saa työnantajan aloitteesta sopia.

Lomarahan määräytymiskuukaudeksi tulee kesäkuu ja lomaraha maksetaan heinäkuussa elleivät työnantaja ja työntekijä keskenään muuta sovi.

Työehtosopimukseen kirjataan selkeyden vuoksi työntekijän oikeus kahvitaukoon, joka on työaikaa.

Lisäksi henkilöstön edustajien eli luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asemaa vahvistettiin ja korvauksia korotettiin.