Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Palkansaajien puolelta Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliiton kanssa neuvotteli mm. Jyty-Pardia-STHL neuvottelujärjestö.

Uusi työehtosopimus on voimassa työmarkkinakeskusjärjestöjen 29.2.2016 sopiman ns. kilpailukykysopimuksen pohjalta ajalle 1.2.2017 - 31.1.2018.

Työntekijöiden henkilökohtaisia 31.1.2017 voimassa olleita palkkoja ja taulukkopalkkoja ei tällä ratkaisulla koroteta. Kilpailukykysopimuksen mukaisesti työehtosopimuksen mukaista vuosityöaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa korottamatta. Kuukausipalkkaisen kokoaikatyötä tekevän viikkotyöaika pitenee keskimäärin 30 minuutilla.