Ajankohtaista Terveydenhoitajaliitossa

9.5.2018 15.03

Asiakasseteli ja neuvolapalvelut – huonosti toimiva yhtälö

– Nyt on viimeistään tärkeää kuunnella johtavia neuvolatyön asiantuntijoita, jotka lausunnoissaan ja kirjoituksissaan varoittavat riskeistä, jotka liittyvät hallituksen esityksessä esitettyihin neuvolapalveluiden asiakasseteleihin. Terveydenhoitajaliiton vahva kanta on, että neuvolapalvelut tulee rajata kouluterveydenhuollon tavoin valinnanvapauden ulkopuolelle, toteaa liiton puheenjohtaja Leila Lehtomäki.

Hallitus antoi 8.3.2018 eduskunnalle esityksen laiksi valinnanvapaudesta. Mikäli esitys hyväksytään muutoksitta, maakunnat voivat päättää, että myös neuvolapalveluihin voi saada asiakassetelin. Tällöin neuvoloiden tuottajiksi voisi tulla myös yksityisiä toimijoita. Tämä vaarantaa monin tavoin neuvolatyön toimintamahdollisuuksia ja heikentää vaikuttavan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä. Perheiden palvelut pirstaloituvat entisestään ja monialainen yhteistyö vaikeutuu. Palveluiden integraatio on kuitenkin sote-uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita!

Vaikuttavan neuvolatyön yksi tärkeimmistä periaatteista on luottamuksellisuus, joka luodaan hoitosuhteen jatkuvuuden myötä. Jos eri puolille maata syntyy erilaisia neuvolapalveluja ja asiakassetelin mahdollistamia yksityisen tahon käytäntöjä, on suuri riski, että hoidon jatkuvuus katkeaa ja luottamuksellinen asiakassuhde kärsii. Kenellekään ei muodostu kokonaiskuvaa perheestä. Ilman hoidon jatkuvuutta, tuttuutta ja sille rakentuvaa luottamuksellista hoitosuhdetta neuvoloissa on lähes mahdotonta varhain tunnistaa erilaisia tuen tarpeita ja tukea psykososiaalisissa ongelmissa tai syrjäytymisriskissä olevia perheitä. Perheet tutkitusti hyötyvät siitä, että heillä on sama terveydenhoitaja mahdollisimman pitkään – parhaimmillaan raskausajalta lapsen kouluun menoon saakka.

Terveydenhoitajaliiton lisäksi useat muut asiantuntijatahot, kuten THL:n ja MLL:n asiantuntijat, lapsiasiavaltuutettu, useat lääkäriyhdistykset, lastentautien professorit, naistentautien ja synnytysten ylilääkärit ja jokaisen maakunnan lasten sairauksien ylilääkärit ovat varoittaneet riskeistä, jos neuvolapalvelut siirtyvät suoran valinnanvapauden piiriin. Tätä asiantuntijuutta ei kannata sivuuttaa päätöksenteossa.

– Toimivasta ja yhdenvertaisesta sekä suuren kansainvälisenkin kiinnostuksen kohteena olevasta neuvolajärjestelmästä tulee pitää kiinni! Parhaiten voimme kehittää neuvolapalveluja, kun ne järjestetään maakunnallisina palveluina kouluterveydenhuollon palveluiden tavoin. Ei riskeerata neuvolapalveluita – vääriin ratkaisuihin ei ole varaa, Lehtomäki toteaa.

Lisätiedot:

puheenjohtaja Leila Lehtomäki, puh. 050 522 6941, leila.lehtomaki@terveydenhoitajaliitto.fi


Palaa otsikoihin