Ajankohtaista Terveydenhoitajaliitossa

15.3.2018 15.44

Henkilöstömitoituslaskuri neuvolaterveydenhoitajille on nyt liiton jäsensivuilla

Lastenneuvolatyötä koskevien henkilöstömitoitusohjeiden valmisteluvaiheessa ilmeni, että jo 2000-luvun alussa ministeriön laatimat, perinteiset henkilöstömitoitussuositukset eivät enää nykytilanteessa ole tarkoituksenmukaisia. Asetuksen asettamien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kuitenkin riittäviä henkilöstövoimavaroja ja käytännön työssä henkilöstömitoitusohjeita kaivattiin kipeästi.

Siksi Terveydenhoitajaliitto on kehittänyt työn kuormittavuutta mittaavan henkilöstömitoituslaskurin, joka osoittaa työmäärän suhteutettuna vuosityöaikaan. Uskomme, että siitä on apua sekä työn vaativuuden arvioinnissa että välillisesti työhyvinvoinnin edistämisessäkin.

Laskuri käyttöohjeineen on nyt julkaistu ja löytyy liiton jäsensivuilta osoitteesta www.terveydenhoitajaliitto.fi/login/jasensivut > Henkilöstömitoituslaskuri. Käyttäjätunnus on jäsennumerosi (ilman mahdollisia kirjaimia ja 172-alkua), jonka löydät jäsenkortistasi tai Terveydenhoitaja-lehden takakannesta. Salasana on syntymäaikasi muodossa ppkkvv.

HUOM! Laskurin käytössä on erityisen tärkeää tutustua huolellisesti käyttöohjeisiin ja noudattaa niitä.

Kehitämme laskuria jatkossa käyttökokemusten pohjalta. Palautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen aija.saarinen@terveydenhoitajaliitto.fi. Laita sähköpostin Aihe-kenttään ”PALAUTETTA LASKURISTA”.


Palaa otsikoihin