Ajankohtaista Terveydenhoitajaliitossa

23.1.2019 12.34

Koulutus esimiehille: Johtaminen muutoksessa – vertaistukea ja esimiestyön välineitä

Akavalaiset terveysalan liitot järjestävät koulutuksen esimiehille. Tule keskustelemaan ja kuulemaan ajankohtaista asiaa muutosjohtamisesta

AIKA: Keskiviikko 6.3.2019 klo 9.00-16.00

PAIKKA: Akava-talo, Kokoustila Ope, Kellosilta 7, Pasila


KOULUTUKSEN TAVOITE

Tavoitteena on oppia arvioimaan toimintaympäristössä ja työpaikoilla

tapahtuvia muutoksia. Koulutusosiossa esimiehet saavat vertaistukea

muilta esimiehiltä ja pääsevät vaihtamaan ajatuksia oman toimintakenttänsä

muutoksista. Lisäksi tavoitteena on kartuttaa omaa esimiestyön

välineistöä, jonka avulla esimiesasemassa olevat pystyvät tukemaan

työyhteisöään muutoksessa ja sen eri vaiheissa.


SISÄLTÖ

9.00 Päivän avaus

JUKO:n toiminnanjohtaja Maria Löfgren

9.15 Orientaatio ja oppimistavoitteet

10.00 Terveydenhuoltoalan toimintaympäristön ja työpaikkojen

muutosanalyysiä – mikä muuttuu ja miten muutokset

vaikuttavat esimiestyöhön ja johtamiseen?

12.00 Lounas

13.00 Johtamisen välineitä muutoksessa – välineiden jakamista

ja uusien kehittelyä

14.30 Kahvitauko

14.45 Johtamisen työkalupakki muutoksen eri vaiheissa

15.45 Yhteenveto ja palautekeskustelu

16.00 Päivä päättyy


TOTEUTUS

Koulutus toteutetaan osallistavin menetelmin siten, että esimiehillä on

mahdollisuus vertaisoppimiseen. Kouluttajana toimii HTM, kehittämisasiantuntija

Päivi Lohi-Aalto, TJS Opintokeskus


ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen pe 1.2.2019 klo 16 mennessä osoitteessa

https://taja-lv.creamailer.fi/survey/4up0ztvzfuwm1


Osallistumismaksu 50 euroa.

(Maksuton osallistumisen peruuttaminen kaksi viikkoa ennen koulutuspäivää.)


Palaa otsikoihin