Ajankohtaista Terveydenhoitajaliitossa

16.2.2018 14.54

Lakon uhka yksityisellä sosiaalipalvelualalla

Jyty-Pardia-STHL neuvottelujärjestö valmistautuu työtaistelutoimenpiteisiin yksityisen sosiaalipalvelualan työpaikoilla. Terveydenhoitajaliitto on tässä työtaistelutoimessa mukana. Uudesta työehtosopimuksesta on käyty neuvotteluja ja työnantajaliitto totesi 15.2.2018 neuvottelut päättyneeksi tuloksettomina.

Jyty-Pardia-STHL neuvottelujärjestö on jättänyt 16.2.2018 valtakunnansovittelijalle ilmoituksen lakon uhasta ja työnseisauksesta. Työtaistelutoimet kohdistuvat isoihin valtakunnallisiin varhaiskasvatuksen toimipaikkoihin, kuten esim. Touhulan päiväkoteihin. Lakko alkaa 7.3. aamulla ja päättyy 8.3. yöllä ellei sitä ennen päästä ratkaisuun. Lakon uhka koskee merkittävää määrää varhaiskasvatuksen työntekijöitä.

Järjestöjen tärkeänä tavoitteena neuvotteluissa on ollut saavuttaa kunta-alan palkkatasoa yksityisellä sosiaalipalvelualalla. Lisäksi tavoitteena on ollut parantaa ns. 0-sopimuksella työtä tekevien (vaihtelevan työajan työsopimukset) työsuhteen ehtoja niin, että kun työaika vakiintuu tietyllä ajanjaksolla, niin se muuttuisi vähimmäistyöajaksi.

Jyty-Pardia-STHL neuvottelujärjestö on jo aikaisemmin 8.2. julistanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityiselle sosiaalipalvelualalle ja kielto jatkuu edelleen.

Lisätiedot:
neuvottelupäällikkö Harri Liikkanen, puh.  040 566 5715

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry on ammattijärjestö, jonka tavoitteena on edistää terveydenhoitajien ja audionomien työmarkkinaedunvalvontaa sekä koulutuksellista, ammatillista ja yhteiskunnallista edunvalvontaa. Toimimme aktiivisesti terveyden edistämiseksi ja vaikutamme kannanotoilla ja aloitteilla työmarkkina-, koulutus- ja terveyspolitiikkaan. Terveydenhoitajaliitossa on noin 7 500 jäsentä ja se kuuluu korkeasti koulutettujen Akavaan.


 


Palaa otsikoihin