Ajankohtaista Terveydenhoitajaliitossa

20.2.2018 13.00

Lakon uhka yksityisellä sosiaalipalvelualalla laajenee

Jyty-Pardia-STHL neuvottelujärjestö valmistautuu työtaistelutoimenpiteiden laajentumiseen Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudattavilla työpaikoilla.

Neuvottelujärjestö on jättänyt uuden ilmoituksen valtakunnansovittelijalle 20.2.2018 työtaistelu-uhan laajentumisesta. Työtaistelutoimien kohdistuminen laajenee koskemaan varhaiskasvatuksen lisäksi isoja valtakunnallisia yrityksiä.

Jyty-Pardia-STHL neuvottelujärjestön tavoitteena neuvotteluissa on saavuttaa kunta-alan palkkatasoa yksityisellä sosiaalipalvelualalla. Lisäksi keskeisenä tavoitteena on parantaa ns. 0-sopimuslaisten (vaihtelevan työajan työsopimukset) työsuhteen ehtoja. Kun työaika vakiintuu tietyllä ajanjaksolla, niin siitä muodostuisi sopimuksen mukainen vähimmäistyöaika.

Valtakunnansovittelijalle lakon uhasta on ilmoitettu tänään seuraavien yritysten osalta: Attendo oy, Esperi oy, Mehiläinen oy, Pihlajalinna oy, Vetrea terveys oy, Helsingin diakonnissalaitoksen säätiö, Helsingin diakonissalaitoksen hoiva oy, Invalidiliiton asumispalvelut oy. Työnseisauksen piiriin kuuluu kaikki mainittujen konsernien/yritysten/yritysryhmien Suomen toimipisteissä tehtävä työ, joka kuuluu Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin.

Lakkopäivät ja kellonajat:

  • Attendo oy ja Mehiläinen oy:
    Lakko alkaa 12.3. klo 15 ja lakko päättyy 14.3. klo 05.59
  • Esperi oy ja Pihlajalinna oy: Lakko alkaa 14.3. klo 15 ja päättyy 16.3. klo 05.59
  • Vetrea terveys oy, Helsingin diakonnissalaitoksen hoiva oy, Helsingin diakonissalaitoksen säätiö, Invalidiliiton asumispalvelut oy: Lakko alkaa 19.3. klo 15 ja lakko päättyy 21.3. klo 05.59

Lakon uhka koskee merkittävää määrää työntekijöitä kyseisissä yrityksissä. Jyty-Pardia-STHL neuvottelujärjestö on jo julistanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon jo aiemmin yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Se on edelleen voimassa.

Lisätiedot:
neuvottelupäällikkö Harri Liikkanen, puh. 040 566 5715


Palaa otsikoihin