Ajankohtaista Terveydenhoitajaliitossa

9.2.2018 14.32

Palkkausta ja työaikoja kehitetään yhteistyössä – yhden järjestön ”omaa sopimusta” ei ole luvattu

Kunta-alan pääsopijajärjestöt käynnistävät sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden palkkausta ja työaikoja kehittävän sopimusvalmistelun. Terveydenhoitajaliitto on keskeisesti mukana Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn jäsenjärjestönä tässä kehittämistyössä.

Muut mukana olevat pääsopijajärjestöt ovat Julkisen alan Unioni JAU, Koulutetut Hoitajat KoHo (Tehy ja Super) ja KT Kuntatyönantajat. Minkään yhden järjestön ”omaa sopimusta” tästä ei ole tulossa.

JUKO osallistuu tiiviisti kehittämistyöhön ja vaatii, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden, kuten terveydenhoitajien ja audionomien sekä esimiesten, työtä koskevat erityiskysymykset saadaan ratkaistua. Alan palkkausta on parannettava, sillä nykyinen palkkataso ja -kehitys eivät vastaa työn vaativuutta. Ongelmia aiheuttaa myös kova työpaine, jossa henkilöstö joutuu nyt työskentelemään.

Neuvotteluissa tarvitaan hyvää ammattien tuntemusta sekä niiden vaatimusten ja erityispiirteiden ymmärtämistä.

– Tässä JUKO tulee terveydenhoitajien ja audionomien osalta käyttämään Terveydenhoitajaliiton vahvaa asiantuntemusta, toteaa JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen. 

Eilen syntyneessä kunta-alan ratkaisussa sovittiin kehittämistyöryhmistä, jotka aloittavat toimintansa heti, kun sopimukset on kaikissa järjestöissä hyväksytty. Työtä lähtee johtamaan ns. SOTE-neuvotteluryhmä, johon tulee edustajat kaikista pääsopijajärjestöistä. Terveydenhuollon erityiskysymyksistä tullaan neuvottelemaan TEHO-ryhmässä, jossa niin ikään on edustukset pääsopijajärjestöistä. Samalla tavalla sosiaalialan erityiskysymyksistä neuvotellaan perustettavassa SOS-ryhmässä.

Kehittämistyöllä varaudutaan myös maakunta- ja soteuudistukseen. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset siirtyvät sote-uudistuksessa maakuntien palvelukseen. Sopimusten kehittämisellä pyritään siihen, että siirto sujuu mahdollisimman sujuvasti ja että sopimusehdot istuvat hyvin uudessa toimintaympäristössä eli maakunnissa. 

– Kun neuvotellaan palkkauksesta ja työsuhteen ehdoista, on välttämätöntä tuntea terveydenhoitajatyön ja audionomityön erityisvaatimukset. Tässä on merkittävä Terveydenhoitajaliiton vahvuus ja voima, toteaa Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Leila Lehtomäki.

Lisätiedot:
neuvottelupäällikkö Harri Liikkanen, puh. 040 566 5715, harri.liikkanen@terveydenhoitajaliitto.fi


Palaa otsikoihin