Ajankohtaista Terveydenhoitajaliitossa

26.5.2018 14.33

Terveydenhoitajaliiton uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Tiina Mäenpää

Terveydenhoitajaliiton edustajisto valitsi kevätkokouksessaan 26.5.2018 liiton uudeksi puheenjohtajaksi Tiina Mäenpään. Hän aloittaa työnsä 1.9.2018 nykyisen puheenjohtajan Leila Lehtomäen siirtyessä eläkkeelle.

Tiina Mäenpää on koulutukseltaan terveydenhoitaja ja terveystieteen tohtori ja työskentelee tällä hetkellä yliopettajana Hämeen ammattikorkeakoulussa HAMKissa Hyvinvointiosaamisen yksikössä.

– Terveydenhoitajilla ja audionomeilla on vahva osaaminen väestön terveyden edistämisessä. Liittomme jäsenet ovat korkeasti koulutettuja, terveydenhoitajat ennaltaehkäisevän työn ja audionomit kuulemisen asiantuntijoita. Ammattikuntamme työskentelee läheisessä vuorovaikutuksessa eri-ikäisten ihmisten, heidän perheidensä sekä erilaisten yhteisöjen kanssa. Usein asiakassuhteet ovat pitkäkestoisia. Jäsenillemme muodostuu työssään selkeä käsitys väestön terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin liittyvistä huolista, Tiina Mäenpää toteaa.

– Työntekijät ovat ylikuormittuneita ja siksi jatkossa terveydenhoitajia ja audionomeja on palkattava lisää sote-palveluihin, ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen korostuessa niissä. Suomessa ei ole varaa hukata tätä olemassa olevaa osaamista ja asiantuntijuutta. Terveydenhoitajaliiton ja sen jäsenten asiantuntijuutta kannattaa hyödyntää sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä sekä päätöksenteossa. Pyrin puheenjohtajakaudellani vaikuttamaan siihen, että tätä asiantuntijuutta hyödynnetään paikallisesti ja valtakunnallisesti nykyistä monipuolisemmin, Mäenpää jatkaa.

– Onnittelen lämpimästi uutta puheenjohtajaa ja toivotan onnea ja menestystä tärkeässä ja vaativassa tehtävässä! Tulossa on merkittäviä edunvalvonnallisia kysymyksiä liittyen terveydenhoitaja- ja audionomikoulutukseen sekä sote- ja maakuntauudistukseen, Leila Lehtomäki toteaa.

– Lisäksi kiitän kaikkia liiton jäseniä ja yhteistyökumppaneita saamastani arvokkaasta tuesta tämän 9-vuotisen puheenjohtajakauteni aikana. Edunvalvontatyö on yhteistyötä ja siinä tarvitaan liiton kaikkia jäseniä, Lehtomäki jatkaa.

Lisätiedot:

Leila Lehtomäki, puh. 050 522 6941, leila.lehtomaki@terveydenhoitajaliitto.fi
Tiina Mäenpää, puh. 044 542 0557, tiina.maenpaa@hamk.fi


Palaa otsikoihin