Ajankohtaista Terveydenhoitajaliitossa

16.1.2019 9.56

Terveydenhoitajaliitto: Oulun seksuaalirikokset järkyttäviä – seurausta ennaltaehkäisevän työn resurssivajeesta?

– Oulussa esiin tulleet seksuaalirikokset ovat järkyttäviä. Ne ovat osittain seurausta myös ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja terveydenhoitajaresurssien puutteesta, toteaa Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Tiina Mäenpää.

Terveydenhoitajaliitto on jo pidempään ollut huolissaan ennaltaehkäisevän työn resursoinnista ja nostanut useampaan otteeseen esiin myös Oulun terveydenhoitajaresurssien riittämättömyyden, mm. viimeksi syyskuussa 2018 järjestämällä Oulussa keskustelutilaisuuden, jossa oli paikalla myös päättäjiä.

– Onneksi Oulussa on nyt havahduttu terveydenhoitajien lisätarpeeseen ja -palkkaamiseen. Toivomme, että terveydenhoitajien määrää tarkastellaan laajemminkin. Oulun kaltaiset tapahtumat eivät saa jatkua.

– Pelkästään korjaavaan työhön panostaminen ei ole pidemmän päälle kannattavaa, vaan sitä pitää pitkäjänteisesti suunnata myös ennaltaehkäisyyn, koska se mahdollistaa varhaisen puuttumisen ja tuen tarjoamisen lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Siihen terveydenhoitajat tarvitsevat aikaa ja jatkuvuutta asiakassuhteissa.

Ouluun ollaan palkkaamassa psykiatrisia sairaanhoitajia. Rikosten uhrit tarvitsevatkin kaiken mahdollisen tuen, mikä edellyttää kouluterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hyvin toimivaa yhteistyötä. Terveydenhoitajaliitto ehdottaa, että isompiin kouluihin palkattaisiin vähintään kaksi terveydenhoitajaa, jotka laaja-alaisina osaajina ja ennaltaehkäisevän työn asiantuntijoina pystyvät jo varhain huomaamaan ja puuttumaan mahdollisiin ongelmiin. On hyvä muistaa, että terveydenhoitaja on aina myös laillistettu sairaanhoitaja.

Maahanmuuttajien kotouttaminen on ensiarvoisen tärkeää työtä. Terveydenhoitajaliiton kouluterveydenhoitajille vuonna 2017 tehdyn kyselyn mukaan monissa kunnissa maahanmuuttajaperheiden terveystarkastuksiin onkin pyritty varaamaan selkeästi pidempi aika. Jo pelkästään tulkin käyttö terveystarkastuksissa edellyttää tätä. Tapaamiset neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa tukevat perheitä ja vahvistavat perheiden kotoutumista ja voivat olla monille lapsille ja heidän perheilleen ensimmäinen kontakti suomalaiseen terveyspalvelujärjestelmään. Mitä enemmän annetaan aikaa ja osaamista näille perheille, sitä helpompaa yhteistyö sekä perheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen jatkossa ovat.

– Asiakaskontaktien jatkuvuuteen perustuvat luottamukselliset suhteet sekä vanhempien tukeminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa ovatkin parasta ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, olipa kyseessä sitten kantasuomalainen tai maahanmuuttajataustainen perhe, Mäenpää painottaa.

Lisätiedot:

puheenjohtaja Tiina Mäenpää, puh. 044 542 0557, tiina.maenpaa@terveydenhoitajaliitto.fi


Palaa otsikoihin