Ajankohtaista Terveydenhoitajaliitossa

15.11.2018 14.57

Terveydenhoitajaliitto vahvasti mukana #Kasvurauha-julistuksessa

#Kasvurauha-julistuksessa on nostettu esiin tärkeitä asioita, joiden periaatteiden mukaan neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa jo toimitaankin.

Lasten kasvun ja kehityksen seuranta on keskeistä terveydenhoitajan työtä, jolla voidaan ehkäistä ylipainoon liittyviä terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia. Lapsille ja nuorille on tärkeää muodostua positiivinen kehonkuva itsestään.

Lasten aikana ei pidä puhua lihavuudesta tai laihduttamisesta, vaan painon kehityksestä tulee aina keskustella ensisijaisesti vanhempien kanssa. Vanhempia syyllistämättä yhdessä pohditaan perheen arkea ja elintapoja mm. ruokailuun, liikkumiseen ja lepoon liittyen. Perheitä kannustetaan terveellisiin elintapoihin, sillä lapset omaksuvat ne vanhemmiltaan. Lapsen kanssa keskustellaan aina hänen ikä- ja kehitystasoa vastaavalla tavalla: jaksamisesta, hyvästä olosta, herkkujen vähentämisestä ja liikkumisen lisäämisestä.

Kouluikäinen on itsekin usein tietoinen omasta ylipainostaan. Häntä on tärkeä kuunnella ja keskustella laajemminkin elintavoista. Vanhemmat kutsutaan aina mukaan lapsen laajaan terveystarkastukseen 1., 5. ja 8. luokilla, jolloin vanhempien kanssa voi keskustella luontevasti mm. perheen elintavoista. Sopimuksen mukaan terveydenhoitajat voivat tavata vanhempia myös muulloin ilman lapsen läsnäoloa.

Arvostava ja hyväksyvä suhde asiakkaaseen – olipa hän minkäikäinen tahansa –on tärkeää. Terveydenhoitajan tehtävänä on positiivisella kannustuksella tukea lasta tai nuorta ja hänen perhettään. Painon kehitys ja ylipaino ovat hyvin henkilökohtaisia asioita ja niistä keskustelu tulee olla hienotunteista sekä lasta ja perhettä arvostavaa.

Lisätiedot:
puheenjohtaja Tiina Mäenpää, puh. 044 542 0557, tiina.maenpaa@terveydenhoitajaliitto.fi
Palaa otsikoihin