Ajankohtaista Terveydenhoitajaliitossa

6.2.2018 9.05

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle ylityö- ja vuoronvaihtokielto torstaista 8.2.2018 alkaen

Sopimusta edustavat liitot, kuten Terveydenhoitajaliitto, julistavat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kyseisten sopimusalojen kaikille työpaikoille.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto astuu voimaan torstaina 8.2. kello 7 alkaen. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana Terveydenhoitajaliiton jäsenet eivät tee ylitöitä eivätkä vaihda työvuoroja. Muuten ammattiliittojen jäsenet hoitavat normaalisti työvuoronsa. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on laillinen työtaistelutoimenpide.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi. Sen päättymisestä tiedotetaan erikseen.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 31.1.

Jyty-Pardia-STHL neuvottelujärjestö tavoittelee neuvotteluissa merkittäviä palkankorotuksia, rajauksia nollasopimusten käyttöön ja parannuksia työaika- ja palkkausmääräyksiin. Tavoitteena on myös palkkaohjelma, jolla korjataan palkkaeroa verrattuna mm. kunta-alan palkkatasoon.

Lisätiedot:
neuvottelupäällikkö Harri Liikkanen, sähköp. etunimi.sukunimi@terveydenhoitajaliitto.fi

TARKEMPIA OHJEITA

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Jyty-Pardia-STHL neuvottelujärjestö (koskee siis mm. Terveydenhoitajaliiton jäseniä) aloittaa Yksityisellä sosiaalipalvelualalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon torstaina 8.2.2018 kello 7.00. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi. Sen päättymisestä tiedotetaan erikseen.

Käytännön ohjeita:

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia Terveydenhoitajaliiton jäseniä, jotka työskentelevät yksityisellä sosiaalipalvelualalla.

Mitä ylityökielto tarkoittaa? Työntekijä tekee normaalin säännöllisen työajan, mutta ei suostu tekemään ylityötä.

Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa? Työntekijä tekee vahvistettuun työvuoroluetteloon merkityn työajan.

Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa?

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen sitä saa muuttaa vain sovittaessa tai työn teettämisedellytyksissä tapahtuvan ennalta arvaamattoman muutoksen takia.

Olen työsopimuksella sopinut varallaolosta. Voinko kieltäytyä?

Työntekijä on antanut suostumuksen myös mahdolliseen varallaolon aikana syntyvään lisä- ja ylityöhön sopiessaan varallaolosta työsopimuksessaan. Tästä syystä, varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä ei voi kieltäytyä.

Henkeä ja terveyttä uhkaavat tilanteet?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon johdosta ei kenenkään henki ja terveys saa vaarantua.

Luottamusmiehet voivat neuvotella työnantajan kanssa etukäteen kiellon ulkopuolelle työtehtävät/yksiköt, joissa henki ja terveys voi vaarantua.


Palaa otsikoihin