Ajankohtaista Terveydenhoitajaliitossa

5.3.2018 13.56

Yliopistojen neuvottelutilanne ja JUKOn kaikkia sektoreita koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO päätti aloittaa keskiviikkona 7.3. JUKOn kaikkien sopimusalojen työsuhteisia koskevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tukeakseen yliopistoneuvotteluja. Tämä koskee kaikkia muita Terveydenhoitajaliiton jäseniä, paitsi yksityisellä terveyspalvelualalla, YTHS:ssä ja yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskenteleviä liiton jäseniä. Toimenpide toteutetaan, mikäli yliopistosektorin sovittelussa ei ole päästy ratkaisuun siihen mennessä.

(Katso yksityiskohtaisest JUKOn ylityö- ja vuoronvaihto -ohjeet tiedotteen lopusta)


JUKOn hallitus päätti jo syksyllä 2017 ennen virka- ja työehtosopimusneuvottelujen alkamista, että JUKO vastaa työnantajapuolen vahvaan palkkakoordinaatioon. Eri sopimusalojen välisen yhtenäisyyden takaamiseksi JUKO päätti myös vahvistaa kaikki neuvottelutulokset yhdellä kertaa. Kaikkien JUKOn sopimusalojen samanaikaisesti päättyneet sopimuskaudet antoivat tähän luontevan mahdollisuuden.

 

Kunnan, valtion, Avaintan, kirkon ja Työterveyslaitoksen neuvottelutulokset saavutettiinkin ajallisesti lähellä toisiaan, mutta yliopistoneuvottelut ovat edelleen auki. Helmikuun 16. päivästä lähtien yliopistojen sovitteluratkaisua on etsitty valtakunnansovittelijan toimiston kautta. Sopimuksen syntymistä on myös vauhditettu 28.2. toteutuneella Helsingin yliopiston lakolla ja samana päivänä pidetyillä eri yliopistojen mielenilmauksilla.

 

Edellä mainitut työtaistelutoimenpiteet toteutuivat, koska yliopistojen työnantajaliitto Sivistystyönantajat (Sivista) hylkäsi sovittelija Janne Metsämäen sovintoesityksen 27.2. JUKO ja muut yliopiston palkansaajia edustavat järjestöt Palkansaajajärjestö Pardia ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL olivat valmiita hyväksymään sovintoesityksen. (Lisätietoa yliopistosektorin neuvottelutilanteesta ja työtaistelutoimenpiteiden syistä löytyy JUKOn nettisivuilta http://www.juko.fi/yliopisto/.)

 

Sovinnon syntymistä pyritään edelleen vauhdittamaan lakoilla 7.3. kuudessa yliopistossa (Aalto-yliopisto, Hanken, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Taideyliopisto, Vaasan yliopisto) ja 14.3. seitsemässä yliopistossa ja näiden alaisissa harjoittelukouluissa (Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi).

 

Sovittelu on edelleen käynnissä ja JUKOn sekä muiden palkansaajajärjestöjen yliopistoneuvottelijat tekevät kaikkensa, jotta sovinto saavutetaan 7.3. mennessä, eikä edellä mainittuja työtaistelutoimia tarvita. Jos sovintoon ei kuitenkaan päästä, eikä sovittelussa tapahdu huomattavaa edistymistä, JUKOlla on valmius tehdä myös uusia päätöksiä työtaistelun laajentamisesta.

 

JUKOn tähän mennessä saavuttamat neuvottelutulokset on jätetty ns. pöydälle. Ne vahvistetaan sellaisinaan heti, kun yliopistojen työehtosopimusta koskeva sovintoesitys hyväksytään puolin ja toisin. Sopimukset tulevat voimaan takautuvasti 1.2.2018 lukien. Tällä hetkellä noudatetaan 31.1.2018 päättyneitä sopimuksia jälkivaikutuksen perusteella.


Yliopistosektorille annettava tuki vahvistaa JUKOn yhtenäisyyttä ja voimaa. Se antaa tulevilla neuvottelukierroksilla mahdollisuuden vielä vahvempaan koordinaatioon!


Ylityö- ja vuoronvaihtokielto -ohje JUKOn kaikki sektorit


Lisätiedot:

neuvottelupäällikkö Harri Liikkanen, puh. 040 566 5715, harri.liikkanen@terveydenhoitajaliitto.fi

 


Palaa otsikoihin