Ajankohtaista Terveydenhoitajaliitossa

30.3.2017 Valinnanvapaus ei sovellu neuvolapalveluihin

Terveydenhoitajaliitto vastustaa hallituksen kaavailemaa neuvolapalveluiden valinnanvapautta. Valinnanvapauteen sisältyy monia riskejä, jotka ovat ristiriidassa useiden keskeisten sote-uudistuksen tavoitteiden, kuten perhepalveluiden integraation, syrjäytymisen ehkäisyn ja palveluiden tasa-arvoisen saatavuuden, kanssa. Perheet hyötyvät kaikille perheille tarjottavista palveluista ja pitkäkestoisesta asiakassuhteesta neuvolaan.

Lue lisää


17.3.2017 Neuvoloiden keskeinen tehtävä on vanhemmuuden tukeminen

Kansanedustaja Jutta Urpilainen otti Iltalehdessä 5. maaliskuuta kantaa neuvoloiden toimintaan artikkelissa Neuvolat ja perhevapaat uudistettava.

Lue lisää


1.3.2017 Yleistyöaika ei sovi terveydenhoitajatyöhön – asiakaslähtöinen työ kärsii

Terveydenhoitajaliitto torjuu jyrkästi kunta-alan työnantajien suunnitelmia siirtää terveydenhoitajia jaksotyöajasta yleistyöaikaan.

Lue lisää


20.2.2017 Kunnissa panostettava ennaltaehkäiseviin palveluihin ja niiden tasa-arvoiseen saatavuuteen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn

– Ennaltaehkäisevä terveydenhoito ja siihen panostaminen on kustannustehokkain ja tuloksekkain tapa vaikuttaa kansalaisten terveyteen ja hillitä jatkuvasti kasvavia sairaanhoidon ja korjaavan työn kustannuksia, toteaa Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Leila Lehtomäki.

Lue lisää


2.2.2017 Vuoden Terveydenhoitaja 2017 Ulla Yli-Karro on yhteiskunnallisesti aktiivinen esimies

Vuoden Terveydenhoitajaksi 2017 on valittu Ulla Yli-Karro, joka on tämän vuoden alusta työskennellyt Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän, Essoten, neuvola- ja perhepalveluiden esimiehenä. Työssään Yli-Karro haluan ennen kaikkea turvata ennaltaehkäisevät, moniammatilliset ja asiakaslähtöiset matalan kynnyksen palvelut.

Lue lisää

 

2.2.2017 Ainu-stipendi 2017 ryhmäneuvolatyön kehittäjälle

Ainu-stipendi 2017 myönnettiin terveydenhoitaja Maria Järviselle, joka vetää ns. asiantuntijaterveydenhoitajana kohdennettuja ryhmiä lisätukea tarvitseville, lasta odottaville perheille ja neuvolaikäisten lasten vanhemmille. Järvinen työskentelee Tampereen kaupungin Koilliskeskuksen neuvolassa.

Lue lisää

 

2.2.2017 Viestintäpalkinto 2017 Audionomiyhdistyksen luottamushenkilöille

Terveydenhoitajaliiton Viestintäpalkinnon 2017 saavat Terveydenhoitajaliiton valtakunnallisen Audionomiyhdistyksen puheenjohtaja, audionomi Paula Peräsalo ja varapuheenjohtaja, audionomi Kati Pesonen-Simonen monipuolisesta ja aktiivisesta materiaalin tuottamisesta audionomin työstä ja audiologiasta.

Lue lisää


2.2.2017 Terveydenhoitaja-lehden vuoden 2016 paras artikkeli on Lapset tarvitsevat aikuismaista vanhemmuutta

Psykologi Keijo Tahkokalliolle on myönnetty Terveydenhoitaja-lehden vuoden 2016 parhaan artikkelin kunniakirja artikkelistaan Lapset tarvitsevat aikuismaista vanhemmuutta. Artikkelissa kerrotaan mielenkiintoisesti lapsen aivojen kehityksestä ja siitä, miten uhmaikäinen tarvitsee rajoja ja miten vanhemman tulee olla lapselle aikuinen – ei lapsen kaveri.

Lue lisää


1.2.2017 eAsioinnin käyttö helpottuu – jatkossa kirjautuminen tapahtuu jäsennumerolla

Terveydenhoitajaliiton eAsioinnin käyttö helpottuu, sillä jatkossa sinne pääsee kirjautumaan käyttäjätunnuksella, joka on jäsennumero ilman 172-alkuosaa ja salasanalla, joka on syntymäaika muodossa ppkkvv. Näin ollen pankkien tupas-tunnistamista ei enää tarvita ja kaikki jäsenet – riippumatta siitä, minkä pankin asiakas on – pääsevät kirjautumaan eAsiointiin.

Lue lisää


11.1.2017 Lääkäripäivät 2017: Kaikki lapset tarvitsevat neuvolaa

Suomalaislapset ovat maailman terveimpiä kattavan neuvolajärjestelmän ansiosta. Suomalainen neuvola on avainasemassa myös maahanmuuttajalasten kotouttamisessa, sanoo lastentautien erikoislääkäri Eeva Salo.

Lue lisää


Edelliset Seuraavat