Ajankohtaista Terveydenhoitajaliitossa

9.5.2018 Asiakasseteli ja neuvolapalvelut – huonosti toimiva yhtälö

– Nyt on viimeistään tärkeää kuunnella johtavia neuvolatyön asiantuntijoita, jotka lausunnoissaan ja kirjoituksissaan varoittavat riskeistä, jotka liittyvät hallituksen esityksessä esitettyihin neuvolapalveluiden asiakasseteleihin. Terveydenhoitajaliiton vahva kanta on, että neuvolapalvelut tulee rajata kouluterveydenhuollon tavoin valinnanvapauden ulkopuolelle, toteaa liiton puheenjohtaja Leila Lehtomäki.

Lue lisää


2.5.2018 Selvin päin kesään! Nuoria suojeltava vapaammalta alkoholin myynniltä ja päihdevaurioilta

Selvin päin kesään -kampanja muistuttaa nuoria, heidän vanhempiaan ja kaikkia kasvatusvastuussa olevia tasapainoisen tulevaisuuden rakentamisesta tämän päivän harkitsevilla ratkaisuilla. Terveydenhoitajaliitto tukee tänäkin vuonna kampanjaa.

Lue lisää

 

18.4.2018 Terveydenhoitajaliitto: Kestämätöntä henkilöstöpolitiikkaa Vantaan kaupungilta

Suomen Terveydenhoitajaliitto paheksuu Vantaan kaupungin henkilöstöpolitiikkaa, jolla eriarvoistetaan vakinaisen hoitohenkilökunnan ja henkilöstövuokrausyritys Seuren kautta hankittavan sijaistyövoiman palvelussuhde-etuja.

Lue lisää


23.3.2018 Terveydenhoitajaliitto mukana SuomiAreenassa Porissa 16.-18.7. teemalla Potkukelkasta digiaikaan

Suomen Terveydenhoitajaliitolla on tänä vuonna juhlavuosi. Liiton perustamisesta tuli 30.1.2018 kuluneeksi 80 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi haluamme tuoda esille eri yhteyksissä ennaltaehkäisevän työn ja terveydenhoitajan työn merkityksellisyyttä kansanterveyden edistämisessä. Tähän liittyen osallistumme kesällä 2018 SuomiAreenaan. Olemme tulleet valituksi yhdeksi SuomiAreenan keskustelutilaisuuksien järjestäjäksi sekä osallistujaksi Kansalaistorille.

Lue lisää


15.3.2018 Henkilöstömitoituslaskuri neuvolaterveydenhoitajille on nyt liiton jäsensivuilla

Lastenneuvolatyötä koskevien henkilöstömitoitusohjeiden valmisteluvaiheessa ilmeni, että jo 2000-luvun alussa ministeriön laatimat, perinteiset henkilöstömitoitussuositukset eivät enää nykytilanteessa ole tarkoituksenmukaisia. Asetuksen asettamien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kuitenkin riittäviä henkilöstövoimavaroja ja käytännön työssä henkilöstömitoitusohjeita kaivattiin kipeästi.

Lue lisää


6.3.2018 JUKO vahvistui ja saavutti tavoitteensa

Neuvottelujärjestö JUKO pitää liittokierroksella syntyneitä sopimuksia tasoltaan kohtuullisina. Työnantaja koordinoi vahvasti neuvotteluja, mutta JUKO vastasi siihen omalla yhtenäisyydellään. Myös yhteistyö muiden palkansaajien kanssa toimi hyvin.

Lue lisää


6.3.2018 JUKOn julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto peruuntunut – yliopistosopimus syntynyt

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn julistama, kaikkia sopimusalojaan koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto on peruuntunut.

Lue lisää


6.3.2018 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen sovintoesitys hyväksytty

Sopijaosapuolet ovat hyväksyneet valtakunnansovittelija Minna Helteen 5.3. tekemän sovintoehdotuksen. Kaikki yksityiselle sosiaalipalvelualalle ilmoitetut työtaistelutoimet peruuntuvat. Näin myös Terveydenhoitajaliiton ja muiden palkansaajajärjestöjen jäseniä koskeva vuoronvaihto- ja ylityökielto päättyy välittömästi.

Lue lisää


5.3.2018 Yliopistojen neuvottelutilanne ja JUKOn kaikkia sektoreita koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO päätti aloittaa keskiviikkona 7.3. JUKOn kaikkien sopimusalojen työsuhteisia koskevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tukeakseen yliopistoneuvotteluja. Tämä koskee kaikkia muita Terveydenhoitajaliiton jäseniä, paitsi yksityisellä terveyspalvelualalla, YTHS:ssä ja yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskenteleviä liiton jäseniä. Toimenpide toteutetaan, mikäli yliopistosektorin sovittelussa ei ole päästy ratkaisuun siihen mennessä.

Lue lisää


5.3.2018 Yksityiselle sosiaalipalvelualalle jätetty sovintoesitys

Valtakunnansovittelija Minna Helle on jättänyt yksityistä sosiaalipalvelualaa koskevaan työriitaan sovintoehdotuksen maanantaina 5.3. hieman klo 1.30 jälkeen. Osapuolet vastaavat sovintoehdotukseen maanantaina 5.3. klo 17.

Lue lisää


Edelliset Seuraavat