Terveydenhoitajaliiton blogi

Ajankohtaisia blogikirjoituksia terveydenhoitajien ja audionomien työstä, ammatista ja koulutuksesta.
16.1.2019 8.41

Huoli lapsista ja nuorista on yhteinen

Aija Saarinen, kehittämispäällikkö

Lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöt lisääntyvät ja tulipaloja yritetään sammuttaa palkkaamalla kouluihin kokonaan uusia ammattiryhmiä, kuten psykiatrisia sairaanhoitajia.

Usein siksi, että alueen erikoissairaanhoidon palvelut ovat myös riittämättömiä tai yhteistyö erikoissairaanhoidon ja kouluterveydenhuollon välillä ei toimi riittävän hyvin. Korjaavaan lastensuojelutyöhön tarvitaan jatkuvasti lisää resursseja, koulukiusaaminen puhututtaa monista toimenpiteistä huolimatta ja viime aikaiset tapahtumat Oulussa ovat herättäneet aidon huolen nuorten turvallisuudesta.

Ennaltaehkäisevän työn tärkeys tunnistetaan vai tunnistetaanko sittenkään?

Erityisesti kouluterveydenhuoltoa karsittiin 1990-luvun laman aikana kovalla kädellä. Vuonna 2011 voimaan tullut neuvolatyötä ja kouluterveydenhuoltoa määrittelevä asetus korjasi joissakin kunnissa tilannetta väliaikaisesti, mutta 2010-luvulla resurssit ovat taas olennaisesti heikentyneet.

Asetuksen myötä lisääntynyt yhteistyö oppilaiden vanhempien kanssa, lisääntynyt maahanmuutto, uusi oppilashuoltolaki ja valtakunnallisen rokotusohjelman laajeneminen (mm. vesirokkorokote tuli uutena rokotteena rokotusohjelmaan) ovat kaikki olleet hyviä ja myös terveydenhoitajien mielestä kannatettavia uudistuksia.

Ongelmana onkin se, mistä kaikkeen tuohon saadaan riittävästi aikaa. Oppilasmäärät/terveydenhoitaja eivät juurikaan ole pienentyneet ja osa työnantajista vetoaa edelleen 2000-luvun alkupuolella annettuihin, auttamatta vanhentuneisiin henkilöstömitoitussuosituksiin. Joissakin isommissa kasvukeskuksissa on jopa pyritty, ilmeisesti aluehallintoviranomaisten valvonnan pelossa, supistamaan terveystarkastuksiin käytettävää aikaa. Myös nuorilta tulee viestiä, että ongelmista ei aina halua edes keskustella kouluterveydenhuollossa, kun työntekijöillä on niin valtava kiire. Päivänselvää on, että näin ei voida toteuttaa laadukasta ennaltaehkäisevää työtä.

Terveydenhoitajilla on työn edellyttämä laaja-alainen osaaminen ja selkeä näkemys siitä, kuinka työtehtävät tulisi hoitaa asiakaslähtöisesti. Siitä huolimatta saamme liittoon toistuvasti palautetta siitä, että korkeasti koulutetut, ennaltaehkäisevän työn asiantuntijat joutuvat tekemään ns. ”liukuhihnatyötä” minuuttiaikataululla. Joissakin kunnissa työajanseuranta perustuu mitä eriskummallisimpiin teknisiin leimauskäytäntöihin, jotka olennaisesti hankaloittavat joustavaa yhteistyötä esimerkiksi kouluterveydenhuollossa niin oppilaiden vanhempien kuin koulun henkilöstönkin kanssa.

Terveydenhoitajaliitto on jo pidempään ollut huolissaan ennaltaehkäisevän työn resurssoinnista. Vanhempien tukeminen ja asiakaskontaktien jatkuvuuteen perustuvat luottamukselliset asiakassuhteet ovat parasta ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Tähän terveydenhoitajat tarvitsevat aikaa ja aika taas tarkoittaa riittäviä henkilöstöresursseja. Oulun kaltaiset tapahtumat eivät saa jatkua.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi