Terveydenhoitajaliiton blogi

Ajankohtaisia blogikirjoituksia terveydenhoitajien ja audionomien työstä, ammatista ja koulutuksesta.
12.1.2018 8.00

JUKO on paras ja vahvin neuvottelujärjestö terveydenhoitajille ja audionomeille

Olli Luukkainen, puheenjohtaja, JUKO

JUKOn hyväksyntä, JUKOn hallituksen vahvistus ja allekirjoitus tarvitaan sopimuksiin, jotka koskettavat lähes 600 000 suomalaista palkansaajaa. Muutoin sopimuksia ei synny.

Koko julkista sektoria koskevat työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut ovat käynnissä. Samaan aikaan käydään myös yksityisellä sektorilla työehtosopimusneuvotteluja. Ne ovat vahvasti kytköksissä julkiseen sektoriin. Kaikki nämä neuvottelut koskevat koko sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstöä. JUKO on mukana kaikissa edellä mainituissa sopimusneuvotteluissa.

Niiden sopimusten piirissä, joissa JUKO on sopijaosapuoli, on itse asiassa eniten palkansaajia koko suomalaisessa työmarkkinakentässä. JUKOn hyväksyntä, JUKOn hallituksen vahvistus ja allekirjoitus tarvitaan sopimuksiin, jotka koskettavat lähes 600 000 suomalaista palkansaajaa. Muutoin sopimuksia ei synny.

Se tuo voimaa ajaa asioita. Jos jollain sopimusalalla on ongelmia, niin JUKOlla on tarvittaessa mahdollisuus tukea neuvotteluja muiden neuvottelupöytien kautta. Samassa laajuudessa tähän ei ole mahdollisuutta millään muulla neuvottelujärjestöllä. Esimerkiksi Koulutetun hoitohenkilöstön KoHo (Tehy, Super, Spal) edustaa vain runsasta 200 000 palkansaajaa ja sen edustettavat ovat muutamaa tuhatta palomiestä lukuun ottamatta kaikki vain yhden alan työntekijöitä.

 

JUKOlla hallussa koko sote-ketju

Millään muulla neuvottelujärjestöllä kuin JUKOlla ei ole koko sote-ketju hallussa. JUKOn jäsenkuntaan kuuluvat lääkärit, terveydenhuollon henkilöstöä, kuten terveydenhoitajat ja audionomit, ja koko korkeakoulutettu sosiaalialan henkilöstö. Kun maakunta- ja sote-uudistus aikanaan toteutuu ja kun siihen liittyvät neuvottelujärjestelmät tämän käynnissä olevan neuvottelukierroksen jälkeen neuvotellaan, tulee JUKOlla olemaan kaikista neuvottelujärjestöistä laajimmin korkeakoulutettujen henkilöstöryhmiä jäsenkunnassaan. Tämä on ratkaisevaa neuvottelupöydissä, tämä tuo voimaa.

Terveydenhuoltoalalla työskentelevien osalta JUKO ajaa korkeakoulutettujen palkkojen ja muiden työsuhteen ehtojen parantamista. Vaativaa asiantuntijatyötä tekevien ja esimiestehtävissä olevien palkkojen tulee vastata työn vaativuutta ja työn vaativuuden edellyttämää koulutusta. Palkkausjärjestelmien perusperiaatteiden mukaisesti tulee myös palkan erottautua selkeästi muista palkoista asiantuntijatehtävässä olevan eduksi.

 

Vain JUKO halukas ajamaan korkeakoulutetun hoitohenkilöstön kysymyksiä

Edellisen perusteella muun muassa terveydenhoitajien ja audionomien eli jatkokoulutetun ja erikoistuneen korkeakoulutetun hoitohenkilöstön kysymykset ovat nimenomaan JUKOn agendalla. Kokemus neuvottelupöydistä erityisesti kymmenen viime vuoden ajalta on osoittanut, ettei JUKOn lisäksi mikään muu neuvottelujärjestö ole halunnut niitä ajaa, itseasiassa päin vastoin.

Neuvottelukierroksen aikana on noussut jälleen myös esiin hoitoalan oma sopimus. Oman sopimuksen on neuvotteluhistoriassa saanut yleensä vain ala, jolla kaikki alalla työskentelevät ovat saman ammattijärjestön jäseniä (opettajat, lääkärit, tunti-tes). Hoitoalalla näin ei ole. Henkilöstöä on usean järjestön jäseninä. Tämän vuoksi JUKOn panos on elintärkeä korkeasti koulutetun hoitohenkilöstön edunvalvonnassa.

Lisäksi kunta-alan pääsopijajärjestöt JUKO, Julkisen alan unioni ja KoHo ovat yhdessä päättäneet, että neuvottelujärjestelmään palataan tämän käynnissä olevan neuvottelukierroksen jälkeen, kun myös maakunta- ja sote-ratkaisun eteneminen on varmistunut. Tuo päätös tehtiin neuvottelupöydässä yksimielisesti, KoHo siis myös oli mukana. Itse olin paikalla ja tiedän kyllä, miten asia meni.

Nyt tehdään kaikin voimin työtä koko julkisen ja julkisrahoitteisen sektorin, JUKO vielä erityisesti korkeakoulutettujen edunvalvonnan, puolesta. JUKO edustaa korkeakoulutettuja ja työnsä puolesta johtavassa asemassa olevia. Mikään muu järjestö ei näin tee. Tämä on syytä muistaa rehellisesti kaiken tason keskusteluissa.

JUKO haluaa uudistaa kuntien ja maakuntien sopimusjärjestelmiä kokonaisuutena eikä osa kerrallaan. Meille on tärkeää, että jokaisen edunvalvontamme piirissä olevan ammattilaisen työehdot kehittyvät kannustaviksi. Lisäksi meille on tärkeää tuloksellinen yhteistyö niin muiden palkansaajajärjestöjen kuin kuntien ja maakuntien työnantajia edustavan KT:n kanssa. Yhteistyöllä ja yhteisvoimalla parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen!


Kuva: Leena Louhivaara


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi