Terveydenhoitajaliiton blogi

Ajankohtaisia blogikirjoituksia terveydenhoitajien ja audionomien työstä, ammatista ja koulutuksesta.
9.2.2017 8.00

Jukolaiset sote-uudistuksessa

Olli Luukkainen, JUKOn puheenjohtaja, OAJ:n puheenjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhoitopalveluiden uudistamiskokonaisuus on periaatteiltaan ja laajuudeltaan ainutlaatuinen hanke Suomen historiassa. Terveydenhoitajat ja Terveydenhoitajaliitto  ovat tiiviisti mukana valmistelussa JUKOn kautta.

Sen lisäksi, että siinä linjataan uusiksi koko palvelutuotantoideologia, se koskettaa yli 210 000 suomalaista työntekijää heidän siirtyessään kuntien palveluksesta uusiin palvelutuotanto- ja työnantajarakenteisiin ja organisaatioihin.


Sote-uudistuksen yhteydessä on käyty erittäin laajaa keskustelua hankkeen tavoitteista ja keinoista niihin pääsemiseksi. Tosiasia kuitenkin on, että palveluiden tehostamisen lisäksi ensisijaisena tavoitteena on kustannusten hillintä. Tämän taustalla yhtenä keskeisistä syistä on tunnetusti maamme väestön ikärakenteen kehittyminen.

 

JUKO on tietysti keskeisesti koko ajan ollut mukana sote-uudistuksen taustatyössä. Sen lisäksi, että jukolaiset liitot ovat omista lähtökohdistaan suoraan tehneet vaikuttamistyötä, on JUKO ollut ja on mukana henkilöstön asemaa koskevissa työryhmissä ja taustakeskusteluissa. Lisäksi yhdessä Akavan kanssa on JUKOn johto pitkin matkaa tavannut kaikki keskeiset valmistelussa mukana olevat ministerit ja heidän avustaja- ja taustajoukkojaan.

 

JUKOn ensisijainen tehtävä sote-uudistuksessa on palvelussuhteen ehtojen ja henkilöstön aseman turvaaminen. Tämä historiallisen suuri muutos koskettaa yli 40 000 kunnista ja kuntayhtymistä siirtyvää jukolaista. Monenlaisia vaikutuksia kohdistuu myös kuntiin jäävään henkilöstöön. Myös valtiolta on siirtymässä maakuntiin useampi tuhat jukolaista. Näiden tarkka määrä ja se ketä siirto koskee selviää, kun kakkoslakipaketti valmistuu ja siirtyvät tehtävät täsmentyvät.

 

Siirtyvien tehtävien osalta liikkeenluovutuksen siirtymäajat ulottunevat 31.12.2020 saakka. Palkkojen harmonisaatiokysymys on kuitenkin edelleen avoinna. JUKOn näkemyksen mukaan palkkaharmonisaatio tulee toteuttaa sopimalla, nykyiseen oikeuskäytäntöön pohjautuen neuvotteluteitse.

 

Jatkossakin JUKO tulee olemaan sopijaosapuoli niin kuntiin jäävien kuin maakuntiin tulevan henkilöstön osalta. Työnantajien edustajana keskustasolla tulee olemaan uudistuva KT Kuntatyönantajat, jota koskeva lainmuutos on menossa eteenpäin ja tullee voimaan jo 1.7.2017. KT toimii jatkossa työnantajaedustajana myös maakuntien yhtiöillä, joilla on mahdollisuus liittyä KT:n ja myös KEVAn jäseniksi.

 

JUKOn edustajat ovat siis mukana valtakunnallisissa työryhmissä ja alueiden valmisteluryhmissä. Kuitenkin luottamusmiehet ovat ja tulevat olemaan avainasemassa. JUKOn linjauksena on, että ne osallistuvat neuvotteluihin ja asioiden hoitamiseen, joita asia koskee. Nykyinen luottamusmiesvaalikausi päättyy 31.7.2018. Tulevien vaalien osalta päätöksiä tehtäneen vielä tämän vuoden aikana.

 

Terveydenhoitajaliiton omana periaatteena ja sen jäsenten keskeisenä tehtävänä on ennaltaehkäisevä työ. Se perustuu puheeksi ottamiseen, asiakkaan elämäntilanteen selvittämiseen ja ratkaisujen etsintään. Nämä saattavat vaarantua, mikäli valinnanvapauden myötä palveluja pilkotaan eri toimijoille. Myös moniammatillinen yhteistyö on kyettävä pitämään saumattomana.

 

Sote-uudistus etenee ja sen tuleekin edetä. Uudistus ei saa pysähtyä ja sen tavoiteaikataulusta on pidettävä kiinni. Valmiiksi tämä ei varmasti kerralla tule, mutta 1.1.2019 on päästävä toteutuksessa jo liikkeelle. Aikataulu on haasteellinen. Valinnanvapauslainsäädäntö on lausunnolla (päättyy 28.3.2017), syksyllä 2016 lausunnolla olleet lait ovat menossa eduskuntakäsittelyyn huhtikuussa ja tarkoitus on, että ne hyväksytään eduskunnassa 22.6., jotta väliaikaiset valmistelutoimielimet voivat aloittaa toimintansa 1.7.2017.

 

Myös väliaikaishallinnon osalta on tärkeää saada kunnallisen yt-lain mukaisesti henkilöstön edustus mukaan valmisteluun. Vaikka voimaanpanolain luonnoksesta tätä koskeva erillinen pykälä on poistettu, JUKO tulee tätä joka tapauksessa esittämään.

 

Mukana valmistelussa siis ollaan tiiviisti myös terveydenhoitajien ja Terveydenhoitajaliiton osalta JUKOn kautta. Tässä vaikuttamistyössä näkyykin hyvällä ja vahvalla tavalla, että JUKO on ainoa työntekijäpuolen järjestö, jossa ovat edustettuina sekä koko terveydenhuollon että sosiaalitoimen korkeasti koulutetut. Se tuo selkeästi synergiaetua ja voimaa tuleviin moniin neuvotteluihin.


Kuva: Leena Louhivaara

 

 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi