Terveydenhoitajaliiton blogi

Ajankohtaisia blogikirjoituksia terveydenhoitajien ja audionomien työstä, ammatista ja koulutuksesta.
15.5.2017 11.45

Kotihoidon tilanne huolestuttaa

Marko Tiainen, 2. varapuheenjohtaja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi 11.4. Vanhuspalvelujen tuottajakohtaisen seurantatutkimuksen. Tutkimuksen mukaan kotihoidon asiakasmäärät ovat lisääntyneet ja samaan aikaan henkilöstömäärä on vähentynyt.

Samassa tutkimuksessa myös todetaan, että ympärivuorokautisesta hoidosta on vähennetty 2800 asiakaspaikkaa, joka luonnollisesti lisää kotihoidon kuormitusta. Kuitenkaan ympärivuorokautisesta hoidosta vapautunutta resurssia ei ole siirretty kotihoidon käyttöön. Kuinka voidaan ajatella, että kun asiakasmäärä vähenee jossakin ja resurssia vapautuu, niin siellä missä asiakasmäärä vastaavasti lisääntyy, ei tätä resurssia enää tarvitsekaan ottaa asiakkaiden käyttöön?

 

Valitettavasti tämä tilanne ei voi olla näkymättä kotihoidon kentällä. Työntekijät ovat kohtuuttoman työkuorman alla ja sairaaloista ja vuodeosastoilta kotiutettavat asiakkaat ovat entistä huonokuntoisempia ja vaativamman hoidon tarpeessa. Työntekijöiltä vaaditaan aiempaa enemmän osaamista, sen sijaan osaamisen vaatimaa koulutusta ei välttämättä pystytä antamaan mm. kustannusten vuoksi.

 

Myös asiakkaat, siis he jotka palvelusta viime kädessä maksavat, kärsivät nykytilanteesta. Hoitajilla ei ole kotikäynneillä juurikaan aikaa käydä keskustelua kuulumisista, vaan aika menee pelkästään niiden tehtävien hoitamiseen, joihin käynnillä on aikaa varattu. Kuitenkin moni vanhus hyötyisi siitä, että hoitajalla olisi kotikäynnillä aikaa kuunnella ja tehdä havaintoja asiakkaan tilasta.

 

Monissa kunnissa kotihoidossa on jo käytössä toiminnanohjausjärjestelmä, jonka tarkoitus on vapauttaa kotihoidon työntekijöille työaikaa asiakkaiden kotona tehtävään työhön ja vähentää toimistolla tehtävää työtä. Myös työntekijöiden erityisosaaminen saadaan paremmin käyttöön, kun asiakaskäyntejä voidaan kohdentaa henkilöstön osaamisen mukaan. Hienoja tavoitteita.

 

Jyväskylässä kyseinen järjestelmä otettiin käyttöön joulukuussa 2016. Muutaman kuukauden kokemuksen perusteella voin sanoa, että järjestelmässä itsessään ei ole vikaa, mutta jos kotihoidon resurssit ovat puutteelliset, niin mikään järjestelmä ei voi toimia. Asiakkaiden tyytymättömyys on lisääntynyt, koska kotikäynneillä käy aiempaa enemmän vieraita hoitajia, toisin sanoen sijaisia tai varahenkilöitä. Kun kotihoidon tiimistä puuttuu työntekijöitä esim. sairastumisen vuoksi, muut työntekijät joutuvat venymään, ja myös sairaanhoitajat joutuvat tekemään perushoidollisia kotihoidon käyntejä. Käynnit eivät siis kohdennu osaamisen vaan tarpeen mukaan. Mikä on siis muuttunut? Ei mikään. Sijaisia tai varahenkilöitä on entistä vähemmän saatavilla, jolloin asiakkaille annettavaa aikaa on entistä niukemmin tarjolla, kuten jo edellä totesin.

 

Keski-Suomi on omalta osaltaan mukana Kukoistava kotihoito -hankkeessa, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista. Hankkeen tavoitteena on luoda asiakaslähtöinen, vaikuttava ja kustannustehokas kotihoito. Keski-Suomessa on nyt kerätty työn tueksi tietoa maakunnan kotihoidosta. Eräs pysäyttävimmistä faktoista, joka tiedonkeruun seurauksena nostettiin esille, on se, että päivystyksestä kotiutuneista kotihoidon asiakkaista noin 25% palaa takaisin päivystykseen kolmen vuorokauden sisällä kotiutumisesta. Luku on aivan liian suuri. Nopeita kotiutuksia suositaan, hoidetaan vain akuutti ongelma jollain tavalla pois, muu jätetään kotihoidolle. Onko tämä asiakaslähtöistä? Mielestäni ei. Vaikuttavaa? Tuskin sitäkään. Kustannustehokasta? Mahdollisesti. Tosin eiväthän asiakkaat ilmaiseksi kulje.  

 

Terveydenhoitajaliiton hallituksen jäsenenä koen tärkeäksi tuoda esiin myös sitä arvokasta työtä, jota terveydenhoitajat tekevät kotihoidossa ja muualla avoterveydenhuollossa. Terveydenhoitajaliitto onkin kaikkien terveydenhoitajakoulutettujen liitto työpaikasta riippumatta.


Kirjoittaja työskentelee terveydenhoitajana Jyväskylän kaupungin kotihoidossa. Hän on Terveydenhoitajaliiton 2. varapuheenjohtaja, JUKOn luottamusmies, Akavan Keski-Suomen aluejohtoryhmän jäsen ja Keski-Suomen terveydenhoitajayhdistyksen puheenjohtaja.

 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi