Terveydenhoitajaliiton blogi

Ajankohtaisia blogikirjoituksia terveydenhoitajien ja audionomien työstä, ammatista ja koulutuksesta.
2.6.2017 10.25

Maakuntauudistuksessa satsattava henkilöstöön – myös työehtosopimuksissa

Harri Liikkanen, neuvottelupäällikkö

Maakuntauudistuksen yhteydessä muutetaan merkittävästi julkisen sektorin sopimusjärjestelmiä.

Maakuntien ja niiden yhtiöiden virka- ja työehtosopimuksista neuvotellaan yhdessä kuntasektorin sopimusten kanssa tulevana syksynä. Maakuntien toiminnan aloittaminen vuoden 2019 alusta asettaa tiukan aikataulun kokonaan uusien sopimusten solmimiselle.

Maakuntien oltava houkuttelevia työnantajia

Maakuntien ja niiden yhtiöiden työehtosopimusneuvotteluissa on huolehdittava siitä, että maakunnalliset työnantajat ovat houkuttelevia työnantajia. Kun sosiaali- ja terveyspalveluissa avataan tulevina vuosina ovia yksityisille toimijoille valinnanvapauden lisäämisen vuoksi, synnyttää se myös kilpailua osaavasta työvoimasta.

Osaavat asiantuntijat ovat haluttuja yksityisten toimijoiden silmissä jo tällä hetkellä. Sen olen havainnut selvästi myös täältä Terveydenhoitajaliitosta käsin. Yksityiset, valtakunnalliset toimijat ovat jo ryhtyneet poimimaan tunnustettuja kunta-alalla toimivia asiantuntijoita omiin riveihinsä. Enkä nyt tarkoita merkittävistä poliittisista tehtävistä suurten terveysyritysten ylimpään johtoon siirtyneitä.

Vääriä päätöksiä on tehty

Valitettavasti tällä hetkellä moodi kunta-alalla on pikemminkin negatiivinen. Epäonnistuneiden kuntauudistusyritysten jälkeen valtiovallan ainoa keino hallita kuntasektoria on ollut kiristää kuntien talousruuvia, joka puolestaan on johtanut kuntapäättäjät lähes älyttömiin henkilöstöä koskeviin päätöksiin.

Älyttömimmillään nämä päätökset ovat olleet sitä, että ensin lomautetaan henkilöstöä ja kun suurilla sakoilla uhkaava valvova viranomainen puuttuu asioihin, niin sitten palkataan lisää henkilöstöä kirimään muun muassa lomautusten vuoksi tekemättä jääneitä tehtäviä. Samoin, kun henkilöstö lähtee mukaan uudistamaan toimintatapoja, työjärjestelyjä sekä tehtäväjakoja, niin työnantaja ei ole halukas millään tavalla palkkauksellisesti tukemaan muutosta. Tylysti vain todetaan henkilöstölle, että ei anna aihetta. Kuitenkin järkevämpi tekeminen on tuonut työnantajille suoria kustannussäästöjä sekä tuloksellisempia, että asiakaslähtöisempiä tapoja toimia.

Kuntatyönantajat KT:lla pohdinnan paikka

Kuntatyönantajat KT:nkin näkemys maakuntatyönantajien virka- ja työehtosopimusten rakentamiseksi näyttää olevan valitettavan kapeanäköinen. Siellä halutaan korostaa sopimusten roolia työvaltaisen alan palvelutuotannon työrauhan turvaajana, kustannuskehityksen hillitsijänä ja tuottavuuden näkökulmaa.

KT:n näkemyksistä näyttää kokonaan unohtuneen julkisen työnantajan työnantajaimago ja kilpailukyky työnantajana tulevaisuudessa sekä tuloksellisen ja vaikuttavan työnteon edellytysten luominen.

Palkkausjärjestelmät toimiviksi ja palkkaharmonisoinnin pikainen toteutus

Jotta tulevissa maakunnissa ja niiden yhtiöissä työskentelisivät alansa osaajat ja asiantuntijat, tarvitaan laaja-alaisempaa lähtökohtaa virka- ja työehtosopimusten rakentamiseksi. Palkkausjärjestelmät on saatava kannustavammiksi ja palkitsevammiksi niin valtakunnallisten sopimusten tasolla kuin paikallisten palkkausjärjestelmien rakentamisessa.

Maakuntien myönteisen työnantajakuvan rakentamiseksi erityisesti palkkaharmonisoinnin toteuttaminen ja siihen riittävän rahoituksen varmistaminen on keskeistä. Palkkaharmonisointiin pitää ryhtyä välittömästi vuoden 2019 alusta lähtien. Selvityksien ja suunnitelmien teko vaatii kuitenkin oman aikansa eikä niihin ryhtymistä pidä viivyttää. Oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden tunne ja kokemus heijastuvat henkilöstön hyvinvointiin työssään ja sitä kautta toiminnan tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen.

Lue myös Kuntatyönantajat KT:n kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalosen blogikirjoitus sopimusjärjestelmän uudistumisesta sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä.

https://www.kt.fi/blogi/2017/sopimusjarjestelma-uudistuu

 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi