Terveydenhoitajaliiton blogi

Ajankohtaisia blogikirjoituksia terveydenhoitajien ja audionomien työstä, ammatista ja koulutuksesta.
3.9.2018 9.00

Myös minun vastaanotollani – tyttöjen ja naisten ympärileikkaus

Lukuvuoden alkaessa kesälomien jälkeen tyttöjen ja naisten ympärileikkaukset ovat ajankohtaisia monissa neuvoloissa ja kouluissa. Jäikö tyttö palaamatta kotimaahan suuntautuneelta kesälomalta? Tuliko päivähoitoon tai kouluun aiempaa varautuneempi ja hiljaisempi tyttö?

Suomessa elää kymmeniätuhansia tyttöjä ja naisia, joiden lähtömaassa ympärileikkausperinnettä vielä harjoitetaan. Tyttöjen ympärileikkaus on ikivanha perinne, jota tehdään edelleen eri puolilla Afrikkaa, Aasiaa ja Lähi-itää. Kansainvälistymisen ja kansainvälisen muuttoliikkeen myötä tieto ympärileikkausperinteestä ja perinne itse ovat levinneet maailmanlaajuisesti – myös Suomeen.

Suomessa tyttöjen ja naisten ympärileikkaus tuli ensimmäisen kerran ajankohtaiseksi pakolaisten saapumisen myötä 1990-luvulla. Terveydenhuollon ammattilaiset olivat uuden asian edessä ilman toimintaohjeita. Ihmisoikeusliitto julkaisi vuonna 2004 tyttöjen ympärileikkausta koskevat suositukset ja Väestöliitto vuonna 2009 toimintaohjelman maahanmuuttajien seksuaali- ja lisääntymisterveydestä, jossa käsiteltiin muun muassa tyttöjen ympärileikkausta. Vuonna 2012 saatiin Sosiaali- ja terveysministeriön toimesta kansallinen tyttöjen ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelma, jota Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi.

Toimintaohjeista huolimatta tyttöjen ja naisten ympärileikkaus otetaan harvoin esille terveydenhuollon vastaanotolla. Ehkäisevässä työssä ympärileikkauksen puheeksi ottaminen on ammattilaisen tärkein – ja ehkä vaikein tehtävä. Aihe tuntuu vieraalta ja vaikealta tai liian sensitiiviseltä. Ammattilainen saattaa pelätä luottamuksen menetystä tai rasistin leimaa. Vaikeaksi koetun aiheen käsittelyyn ei löydy sanoja. Ympärileikkaus on hyvin herkkä aihe ja vastaanotolla yhteisen kielen puute saattaa hankaloittaa asian esille ottamista.

Terveydenhuollon ehkäisevä työ edellyttää ympärileikkausperinteen taustalla olevien asioiden ymmärtämistä ja kulttuurisensitiivistä työtapaa. Yhteisöjen, joiden perinteeseen tyttöjen ympärileikkaus kuuluu, tulee saada asiallista tietoa perinteen haitallisista vaikutuksista ja ympärileikkauksen kriminalisoinnista. Lisäksi perinteen piirissä olevien kohtelun on oltava kunnioittavaa. Voi olla, että vastaanotolle tuleva tyttö tai nainen ensimmäistä kertaa elämässään osaa yhdistää epämääräiset vatsakivut ja virtsaamisvaivat hänelle tehtyyn ympärileikkaukseen. Ikivanhasta ja hyvänä pidetystä perinteestä ei ole silti helppo luopua – ehkäisytyö vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä.

Äitiys- ja lastenneuvoloilla sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollolla on merkittävä rooli tyttöjen ympärileikkauksen ehkäisemisessä. Ympärileikkauksen terveyshaitoista ja lainvastaisuudesta on mahdollista keskustella terveystarkastusten yhteydessä sekä lapsen että molempien vanhempien kanssa. Vuosittaiset oppilaan ja opiskelijan tapaamiset tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden kahdenkeskiseen ja luottamukselliseen keskusteluun. Lisääntynyt maailmanlaajuinen liikkuvuus tuo myös Suomeen muuttajia, jotka eivät ehkä ole koskaan saaneet tietoa ympärileikkauksen haitoista ja yhä kannattavat perinnettä. Hyvinvointia selvittävien kyselylomakkeiden lisäksi ympärileikkauksen riskinarviointimalli helpottaa arvioimaan tyttöjen ympärileikkausriskiä. Avain ennaltaehkäisevään työhön on asian puheeksi ottaminen.

Tyttöjen ja naisten ympärileikkausten estämiseksi tarvitaan suunnitelmallista työtä. Vuonna 2015 astui Suomessa voimaan ns. Istanbulin sopimus eli Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta. Sopimuksen toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt erillisrahoituksen Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelman päivittämiseksi.

Ohjelman päivittämisellä vahvistetaan käytäntöjä tyttöjen ympärileikkauksen estämiseksi. Lisäksi kehitetään uusia keinoja jo leikattujen tyttöjen ja naisten auttamiseksi, kuten ympärileikkauksen avaus- ja korjausleikkaukset sekä leikattujen hyvinvoinnin tukeminen. Työtä koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja se toteutetaan yhteistyössä eri ministeriöiden, kasvatus- ja opetusalan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja eri järjestöjen kanssa. Toimintaohjelman on suunniteltu valmistuvan vuoden 2018 loppuun mennessä. Ohjelman päivittämisen myötä Suomi vastaa kansainvälisistä velvoitteistaan. Hankkeen aikana kehitetään ammattilaisten koulutusta tyttöjen ympärileikkauksesta, päivitetään ehkäisytyöhön tarkoitettua materiaalia ja jaetaan tietoa päättäjille, ammattilaisille ja perinnettä harjoittaville yhteisöille

Tyttöjen ympärileikkauksen puheeksi otto on jokaisen riskiryhmässä olevan kanssa työskentelevän ammattilaisen vastuulla. Aiheesta on keskusteltava kaikkien perinnettä lähtömaassaan harjoittavien maahanmuuttajaryhmien kanssa niin neuvolassa, koulu- kuin opiskeluterveydenhuollossa, vastaanottokeskuksissa ja sosiaalityössä, vaikka ilmeistä riskiä tytön ympärileikkaamisesta ei olisikaan. Ennaltaehkäisevää työtä on jatkettava, jottei yhtäkään tyttöä ympärileikattaisi.

Kirjoittajat:

Eva Autio

Terveydenhoitaja, TtM

Erikoissuunnittelija

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 

Mimmi Koukkula

Kätilö, TtM

Asiantuntija

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 

Reija Klemetti

Dosentti

Tutkimuspäällikkö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätietoja:

Tyttöjen ja naisten ympärileikkausten (FGM) ehkäisy

Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus Suomessa. Asiantuntijaryhmän suositukset sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle

Maahanmuuttajien seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen ― Tarpeita, tietoa ja yhdenvertaisuutta ― Toimintasuunnitelma 15.6.2009

Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen Toimintaohjelma 2012–2016 (FGM)

Multi-agency statutory guidance on female genital mutilation. HM Government 2016

Female Genital Mutilation Risk and Safeguarding Guidance for professionals. UK Government 2015


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi


Nimimerkki
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
Ei kommentteja