Terveydenhoitajaliiton blogi

Ajankohtaisia blogikirjoituksia terveydenhoitajien ja audionomien työstä, ammatista ja koulutuksesta.
17.5.2018 8.12

Onko muutosten tuulissa huomioitu työssä jaksaminen?

Anne Röppänen, osastonhoitaja, terveydenhoitaja

Terveydenhoitajat ja audionomit ovat laaja-alaisia asiantuntijoita ja tekevät vaativaa ennaltaehkäisevää sekä ongelmien varhaiseen puuttumiseen liittyvää asiantuntijatyötä.Terveydenhoitajaliiton uusi puheenjohtaja valitaan liiton edustajiston kokouksessa 26.5.2018. Uusi puheenjohtaja aloittaa työnsä 1.9., kun nykyinen puheenjohtaja Leila Lehtomäki siirtyy eläkkeelle. Puheenjohtajaehdokkaita on viisi ja julkaisemme heidän blogikirjoituksensa siinä järjestyksessä, kun ne on liittoon lähetetty. Kolmantena on vuorossa Helsingin terveydenhoitajayhdistyksen ehdokas terveydenhoitaja Anne Röppänen, joka työskentelee osastonhoitajana Helsingin kaupungin opiskeluterveydenhuollossa.

Anja Porio on kirjoittanut runossaan keski-ikäiselle naiselle näin: ”Onnea sinulle, sillä nyt on sinun aikasi. Onnea työllesi, sinulla on paljon annettavaa koko yhteiskunnalle. Onnea ponnisteluillesi korjata epäkohtia ja tarttua asioihin napakasti”. Tämä sopii mielestäni kaikille terveydenhoitajille ja audionomeille, sillä heillä on paljon annettavaa niin yhteiskunnallisesti kuin kansanterveydellisesti ja -taloudellisesti. Terveydenhoitajat ja audionomit ovat laaja-alaisia asiantuntijoita ja tekevät vaativaa ennaltaehkäisevää sekä ongelmien varhaiseen puuttumiseen liittyvää asiantuntijatyötä. He tarttuvat napakasti uusiin haasteisiin ja perehtyvät syvällisesti työhön liittyvien muutosten vaikutuksiin kouluttautumalla ja itsenäisesti asioita selvittämällä, jopa omalla ajallaan.

Lämpimien kesätuulien helliessä viime päivinä yhä useamman ajatukset siintävät jo tulevaan kesälomaan. Huolestuneena olenkin kuunnellut, miten väsyneitä ja kuormittuneita terveydenhoitajat lomaa odotellessaan ovat. Lyhyet syys- ja talvilomat eivät ole antaneet riittävästi aikaa palautumiseen työn aiheuttamasta väsymyksestä. Lomien jälkeen työmäärä tuntuu vain kasvaneen etenkin, jos lomasijaisia ei ole ollut.

Terveydenhoitajat ovat saaneet kokea paljon työhön liittyviä muutoksia viime vuosina valtioneuvoksen asetuksen ja Äitiysneuvolaoppaan myötä, jotka jo itsessään lisäsivät tuntuvasti työkuormaa mm. laajojen terveystarkastusten ja ennakoivien kotikäyntien osalta. Sittemmin isyyden vahvistaminen neuvoloissa, tartuntatautilakiuudistuksen tuomat lisätehtävät, ammatillisen koulutuksen reformi jne. ovat vaikuttaneet työmäärän kasvuun. Näitä muutoksia ei ole riittävästi huomioitu kaikkialla valtakunnallisesti. Terveydenhoitajat ovat hoitaneet uusia työn vaatimuksia ja haasteita jopa oman jaksamisensa kustannuksella. Työn vaativuuden kasvaminen näissä muutoksissa ei ole nostanut riittävästi palkkausta, eivätkä valtakunnalliset terveydenhoitajien mitoitussuositukset tue enää työmäärän ja työn vaativuuden tuomia lisähaasteita.

Muutosten tuulet puhaltavat edelleenkin niin Suomen valtiolla ja kunnissa kuin yksityisillä sektoreilla. Tulevaisuuteen sisältyy haasteita ja epävarmuutta, etenkin sote- ja maakuntauudistukseen liittyen. Yhä enemmän neuvotellaan ja tehdään muutoksiin liittyviä, henkilöstöön kohdistuvia päätöksiä paikallistasolla. Liiton toimihenkilöiden tuleekin tulevaisuudessa olla yhä vahvemmin ja näkyvämmin vaikuttamassa paikallisella tasolla näissä muutoksissa. Laatimalla yhdessä yhdistysten hallitusten kanssa kannanottoja ja tiedotteita sekä työnantajille että paikallisiin lehtiin sekä tapaamalla alueen jäseniä ja päättäjiä nostetaan parhaiten esiin liiton näkyvyyttä aktiivisena ja ennakoivana terveys- ja koulutuspoliittisena vaikuttajana sekä jäsentensä, terveydenhoitajien ja audionomien ammatillisen, yhteiskunnallisen ja työmarkkinaedunvalvonnan puolustajana. Hyvänä esimerkkinä tästä vaikuttamisesta on liiton neuvottelupäällikön ja Helsingin yhdistyksen hallituksen yhdessä laatima tiedote ylitöihin liittyen, joka tullaan lähettämään kaupungin työntekijöille.

Tutkimusprofessori Jari Hakanen kirjoitti Helsingin Sanomissa 13.5.2018 työnimusta ja sen suojelevasta vaikutuksesta työuupumukseen. Hän sanoi, että juuri vaativaa ihmissuhdetyötä tekevät kokevat työn imua muita useammin ennen kaikkea silloin, kun se tarjoaa riittävästi haastetta ja vapautta. Työholismiin taas liittyy ylenpalttinen työnteko, vapaa-ajan laiminlyönti ja vaikeus irtautua töistä eikä työ tuota tyydytystä. Tämä voi johtaa työuupumukseen. Tästä olen huolissani, eli onko työhön liittyvissä muutoksissa osattu tukea työntekijöitä riittävän hyvin, jotta työholismin kaltaista tilannetta ei pääse syntymään.

Terveydenhoitajien ja audionomien työssä jaksamiseen tuleekin kiinnittää entistä enemmän huomiota vaikuttamalla työmäärien tasoittamiseen, henkilöstömitoitusten parantamiseen, täydennyskoulutusmahdollisuuksiin ja joustaviin työaikoihin. Lisäksi liiton strategian mukaan tulisin puheenjohtajana vaikuttamaan siihen, että liiton tärkeät edunvalvonnalliset haasteet ja tavoitteet toteutuvat eli ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa vahvistetaan ja terveydenhoitajien ja audionomien työlle saadaan toimivat rakenteet ja huomattavasti parempi työn vaativuutta vastaava palkkaus.

Toivotaan meille kaikille kesäisiä myötätuulia tulevissa muutoksissa ja haasteissa sekä voimaannuttavaa kesälomaa!


Palaa otsikoihin | 1 Kommentti | Kommentoi