Terveydenhoitajaliiton blogi

Ajankohtaisia blogikirjoituksia terveydenhoitajien ja audionomien työstä, ammatista ja koulutuksesta.
1.12.2016 12.27

Terveydenhoitajaliiton aktiivisuus johtaa tuloksiin

Leila Lehtomäki, Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja

Monet kunnat painivat talousongelmien ja monenlaisten velvoitteiden paineissa. Pori päätti saada aikaan säästöjä lomauttamalla syksyllä koko henkilöstönsä kolmeksi viikoksi.

Päätös poiki lukuisia yhteydenottoja Lounais-Suomen aluehallintovirastoon (AVI). Myös Terveydenhoitajaliitto sekä JUKOn terveydenhoitajaliittolainen luottamusmies Heli Salokangas tekivät selvityspyynnön AVIin, sillä lomautusten vuoksi osa neuvola- ja kouluterveydenhuollon tarkastuksista olisi jäänyt tekemättä. Porissa järjestettiin myös lomautuksiin liittyvä kuntatyöntekijöiden yhteinen mielenilmaus 13.10., johon osallistuivat porilaisten terveydenhoitajien lisäksi myös liiton puheenjohtaja ja neuvottelupäällikkö. Liiton puheenvuorossa vastustettiin vahvasti terveydenhoitajien lomautuksia ja vaadittiin kaupunkia täyttämään lakisääteiset velvoitteensa. 

Terveydenhoitajaliiton ja yhdistyksen aktiivinen toiminta tuotti jälleen tulosta. AVI neuvola- ja kouluterveydenhuollon asetusta valvovana viranomaisena määräsi Porin kaupungin saattamaan neuvolatoimintansa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltonsa lain ja asetusten mukaiselle tasolle 100 000 euron sakon uhalla. Myös vuonna 2013 Terveydenhoitajaliitto toimi aloitteellisesti ja aktiivisesti estäessään Salon terveydenhoitajien lomautukset. Terveydenhoitaja-lehdessä 6/2013 Lounais-Suomen AVIn lakimies Jaska Siikavirta totesi, että mielestä Terveydenhoitajaliitolla oli tärkeä merkitys viraston tiedonsaannin kannalta.

Neuvola- ja kouluterveydenhuollon asetuksen tarkoituksena on turvata lapsille ja nuorille yhtenäiset, suunnitelmalliset ja tasa-arvoiset palvelut eri puolilla maata, ehkäistä syrjäytymistä ja tehostaa varhaista tukea ja hillitä korjaavien palvelujen lisäämispainetta sekä kustannustason nousua. Neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen saaminen ei saa olla riippuvainen asuinkunnasta.

Voi vain aavistella, mikä olisi neuvola-, koulu ja opiskeluterveydenhuollon tilanne, mikäli ei olisi asetustasoista velvoitetta. Näyttää siltä, etteivät ehkäisevät palvelut näytä olevan turvassa kaikissa kunnissa edes velvoittavalla lainsäädännöllä, vaan jatkuvaa valvontaa tarvitaan. Miksi? Onko kysymys ehkäisevän työn vähäisestä ymmärtämisestä ja vähäisestä arvostuksesta suhteessa korjaavaan työhön? Kuitenkin terveydenhuollon lainsäädäntö ohjaa laajasti ehkäisevään työhön, sillä se on ainoa keino todella hillitä terveyspalveluiden kysyntää.

Säästöjen hakeminen lomauttamalla terveydenhoitajia ja vähentämällä asetuksenmukaisista, kuntia velvoittavista palveluista ei ole lainsäädännön ja hallitusohjelman mukaista panostamista ennaltaehkäiseviin ja terveyttä ja hyvinvointia edistäviin palveluihin ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Kovin kummoisia kustannussäästöjä sillä ei myöskään saataisi. Voisi käydä jopa päinvastoin, sillä säästöt kustannuksiltaan edullisista ennaltaehkäisevistä palveluista lisäävät usein kalliita erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun kustannuksia. Syrjäytymisestä ja lasten huostaanotosta aiheutuvat kustannukset ovat todella suuria ja niihin on kuitenkin rahat löydettävä.

Kuntien talousongelmat eivät oikeuta kuntia toimimaan lakien ja asetusten vastaisesti. Taloudellisesti kireinä aikoina perheiden tuen tarpeet korostuvat. Nytkin on monissa perheissä työttömyyttä, työttömyysuhkaa, turvattomuutta ja monenlaisia muita ongelmia, jotka vaikuttavat koko perheeseen, parisuhteeseen ja lapsen hyvinvointiin. Juuri tällaisina vaikeina aikoina tulisi erityisesti panostaa perheiden, lasten ja nuorten tukemiseen ja auttamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn mahdollisimman nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Tätä työtä tehdään neuvoloissa ja koulu- sekä opiskeluterveydenhuollossa.

Resurssien suuntaaminen osoittaa arvovalintoja. Terveyteen ja perheisiin satsaaminen on investointi. Se on juuri sitä tulevaisuuteen panostamista!       


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi